180001_back

Twickelblad voorjaar 2018

Stormschade in het huispark De storm ‘Frederieke’ heeft ook op de buitenplaats aanzienlijke schade aangericht. Naast het vallen van enkele zomereiken, platanen en beuken is vooral de schade aan de groenblijvende eiken erg jammer. Vier meer dan honderd jaar oude exemplaren zijn gesneuveld, vooral langs de schutting aan de Bornsestraat bij de rozenbaan. De bomen,

Paginanummer: 23
 • exposities op Twickel
 • Schade
 • Rijtuigen
 • Textiel
Twickelblad_22_2013_zomer

Twickelblad zomer 2013

“Het is goed zo… ” Na ruim 25 jaar houdt de textielrestauratiegroep van kasteel Twickel op te bestaan. In die kwart eeuw hebben de vrijwilligsters veel textiel in handen gehad; van gordijnen tot haardschermen en van kussens tot kleding. “We hebben veel lief en leed gedeeld." Donderdagochtend in de oude bodekamer van het kasteel: elke

Paginanummer: 6
 • Textiel
 • Vrijwilligers
Twickelblad_3_98

Twickelblad 3 (najaar) 1998

Glanzend damast door spierkracht of veldkei Het mangelen van linnengoed Het mangelen van het linnengoed behoorde in vroeger tijden bij de nabehandeling van de was. Het enigszins vochtige lin- nen werd onder zware druk glad en glanzend gemaakt. Daar kwam geen hitte of geen stekker in een stopkontakt aan te pas. Met linnengoed bedoelen we

Paginanummer: 15
 • Textiel
Twickelblad_2_98

Twickelblad 2 (zomer) 1998

Oog in oog met Christus Uniek Avondmaalslinnen van Twickel nog steeds bij kerkgangers in gebruik Wie op Witte Donderdag of Goede Vrijdag in de Hervormde Kerk van Delden Avondmaal vierde zal waarschijnlijk niet geweten hebben dat in een van de gebruikte tafellakens een Avondmaalsvoorstelling geweven is, die uniek is in Nederland. Ook niet, dat het

Paginanummer: 7
 • Textiel
 • Kerk Delden
Twickelblad_3_92

Twickelblad 3 (najaar) 1992

Het huwelijk met Dodonea Lucia van Goslinga Het linnengoed van Doed geheel bewaard gebleven Over de echtgenote van Unico van Wasse- naer, Dodonea Lucia van Goslinga (Dong- jum 6 December 1702 – ’s-Gravenhage 13 Januari 1769), is helaas bitter weinig be- kend. Zelfs van haar portret door G. de Ma- rees, dat om de laatste

Paginanummer: 15
 • Textiel
Twickelblad_3_91

Twickelblad 3 (najaar) 1991

Tentoonstellingen Textilia uit Twickel en Weldam In 1980 ontving de textielafdeling van het Rijksmu- seum in Amsterdam twee elkaar aanvullende schen- kingen. De ene kwam van kasteel Weldam bij Goor, de andere van kasteel Twickel. In 1981 gaf de Stich- ting Twickel nog een aantal voorwerpen in bruikleen. De schenkingen en bruiklenen omvatten voorname- lijk

Paginanummer: 17
 • exposities met medewerking van Twickel
 • Familie Van Wassenaer
 • Textiel