Twickelbulletin_1986_20-6

Twickelbulletin 20-6 1986

Er staat de volgende zin: De vuilstort het Rikkerink is onlangs gestoten, doordat nu eindelijk een nieuwe stortlocatie in Twickel in gebruik is genomen. De oplettende lezer zal opgemerkt hebben dat er gestaan had moeten hebben ”een nieuwe stortlocatie in Twente in gebruik is genomen”. De voorzitter. ”Uif de speelgoedkasf” Ganzenborden Zoals u wel begrepen

Paginanummer: 6
 • Familie Van Wassenaer
 • Speelgoed
Twickelbulletin_1986_20-5

Twickelbulletin 20-5 1986

Een stukje Italiaanse geschiedenis in een speelgoedkast op de zoider van kasteel Twickel Litho door A.P. Langenhuysen 1844 (L.J. v.d. Klooster, Oranje in beeld). Enige tijd geleden werd mij gevraagd het nog overgebleven speel- goed op kasteel Twickel te inventariseren en te beschrijven. Het is altijd weer een reuze spannende gebeurtenis om vele dozen met

Paginanummer: 14
 • Familie Van Heeckeren
 • Speelgoed
Twickelblad_19_2010_winter

Twickelblad winter 2010

Kijk- knip- en plakmeetkunde uit een nouten kist modellendoos werd aangeschaft voor de kinderen, wijst er op dat J.D.C. van Heec- keren goed onderwijs voorzijn kroost be- langrijk vond en het nut inzag van de toen actuele leermiddelen. Tijdens de tentoonstelling ‘Twickel in de 19 eeuw’, afgetopen zomer op kasteel Twickel, stond er in de

Paginanummer: 20
 • Speelgoed
Twickelblad_16_2007_winter

Twickelblad winter 2007

Houten speelgoed oud als de weg naa Rome… Tegenwoordig geldt houten speelgoed als zeer verantwoord, maar vroeger was het heel gewoonl Uit archeologische vondsten blijkt dat al in de Romeinse tijd een grote verscheidenheid aan houten speelgoed bestond; hoepels, tollen, jojo’s, speelgoeddieren op wieltjes en prachtig uitgesneden poppen met beweegbare ledematen. En 00k Marie (1855),

Paginanummer: 20
 • Speelgoed
Twickelblad_15_2006_zomer

Twickelblad zomer 2006

Uni eke pionnen Lotto Dauphin ge In de vorige uitgave van het Twickelblad schreef ik het een en ander over het bijzondere Lotto Dauphinspel op kasteel Twickel. Bij dit verhaal stond een afbeelding van een aantal pionnen die bij dit spel behoren. Aangezien het spel genoemd is naar de dolfijn was de betekenis van de

Paginanummer: 16
 • Speelgoed
Twickelblad_17_2006_winter

Twickelblad winter 2006

Spelevaren op de vijver van Al vele jaren ligt er in de speelgoedkamer van Twickel een scheepsmodel van een Franse kotter. Het ligt er al lang wat treurig en in de steek gelaten bij. Dat is de reden dat ik afgelopen zomer Elisabeth Spits uitnodigde, conservator scheepsmodellen van het Nederlands Scheepvaart- museum Amsterdam, om naar

Paginanummer: 20
 • Speelgoed
Twickelblad_15_2006_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2006

Lotto Dauphin opnieuw gespeeld Bijna twintig jaar geleden ontdekte ik op de speelgoed- kamer van kasteel Twickel een grote hoge houten doos met daarin een lottospel. Toevallig kreeg ik kort daarna een dergelijk spel uit een nalatenschap in mijn eigen collectie. Hierbij zat gelukkig een papier met de spelregels, waardoor het mij duidelijk werd dat

Paginanummer: 20
 • Speelgoed
Twickelblad_16_2006_najaar

Twickelblad najaar 2006

Jeu de Garibaldi in spelletjeskast Twickel Enige tijd terug las ik het prachtig geschreven boek door Tomasi de Lampedusa ‘De Tijgerkat’. Dit boek, de klassieker van de moderne Italiaanse literatuur, speelt zich af in Sicilie rond 1860. Tijdens het lezen moest ik steeds 1veer denken aan het ‘Jeu de Garibaldi’, waarover ik al eerder schreefin

Paginanummer: 20
 • Speelgoed
Twickelblad_4_2005

Twickelblad 4 (winter) 2005

Olid bordspel op kasteel bewaard Van Philips II naar Willem V Op kasteel Twickel wordt een bijzonder spel bewaard; ‘het spel verbeeldende de Historie van Holland’, gedrukt bij Adam Meijer te Amsterdam. Bijzonder omdat op dit spel een lid van de familie Van Wassenaer staat afgebeeld : de luitenant-admiraal Jacob van Wassenaer Obdam. Zouden de

Paginanummer: 18
 • Familie Van Wassenaer
 • Speelgoed
Twickelblad_4_2004

Twickelblad 4 (winter) 2004

Het was kerstmis 1917. De baron was dat jaar thuis. Zoals altijd had hij gasten. De kerstviering met de gasten en het personeel zou plaats- vinden op de benedengalerij. Ook rnijn moeder, getrouvvd mcide eerste hmsknecht Crcrrit ter Boo, en zijn drie kinderen waren uitgeno- di gd. De oudste was zes, de tweede was vier

Paginanummer: 24
 • Speelgoed