TW17003-voorpagina

Twickelblad winter 2017

Kasteel Twickel herbergt duizenden voorwerpen. Niet allemaal even waardevol of bekend, maar wel met een eigen verhaal. Zoals objectnummer J12: een 18e-eeuwse bellenspeelklok. Vieze liedjes op een deftige klok auteur Rob Bloemendal Kasteelobject Binnen gehoorsafstand van mijn werkkamer op het kasteel staan twee bellenspeelklokken, beide uit de 18e eeuw. Elk heel en half uur kondigen

Paginanummer: 22
  • Klokken
background

Twickelblad najaar 2016

zijn moeder, enkele jaren had opgevoed. Zijn kennis van en liefde voor muziek werd vergroot in Düsseldorf. Zijn vader Jacob van Wassenaer Obdam was door de Staten-Generaal uitgezonden naar het hof van keurvorst Johan Willem van de Palts. Unico en zijn zusters reisden met hem mee. Deze missie duurde twee jaar. Eén van de regelmatig

Paginanummer: 11
  • Klokken
voorkant

Twickelblad zomer 2016

berichten van de Buitenplaats auteur Rob Bloemendal Klokkenexpert Melgert Spaander. Expertrondleiding voor klokkenliefhebbers Dit jaar zijn er voor het eerst expertrondleidingen in het kasteel. Met een specialist als gids wordt een specifiek onderwerp belicht. Denk dan aan deelcollecties als wapens, porselein, schilderkunst, stallen, textiel, boeken et cetera. Dit jaar starten we op vrijdagmiddag 26 augustus

Paginanummer: 23
  • Bewoners
  • Fauna
  • Klokken
Twickelbulletin_1984_19

Twickelbulletin 19 1984

Kasteel TWICKEL: ADEL en KLOKKEN Ik vertel geen nieuws, wanneer ik schrijf, dat in het verleden adel- lijke personen nauw betrokken zijn geweest bij de aankoop en het schenken van bronzen torenklokken. Enerzijds betrof het hier klokken voor de plaatselijke kerktoren, anderzijds ging het om klok- ken voor het eigen woonhuis. Ook een enkele adellijke

Paginanummer: 12
  • Familie Van Raesfelt
  • Klokken
  • Lage
Twickelblad_16_2006_najaar

Twickelblad najaar 2006

Afbeelding 4. Afbeelding 1. Restauratie tafelklok De vaste klokken-restaurateurs van Twickel, Melgert Spaander en Robert Schilten, hebben zich een halfjaar lang bezig gehouden met het restaureren van de imposante tafelklok, die in de beneden galerij van Twickel staat. Met veel toewijding hebben zij zich van deze taak gekweten. Hoewel zij al veel bij- zondere exemplaren

Paginanummer: 10
  • Klokken
Twickelblad_2_2004

Twickelblad 2 (zomer) 2004

Onderhoudsplan om uurwerken ueilig door de tijd te loodsen Klokken moeten lopen, rust roest Anderhalf jaar geleden vroeg Jet Schadd mij een onderhoudsplan op te stellen voor de uurwerken op kasteel Twickel. Omdat de collectie meer dan negentig klokken en horloges omvat, hebben mijn medewerker en ik ons in eerste instantie beperkt tot de drieenvijftig

Paginanummer: 8
  • Klokken