Pagina 11 najaar 2016

zijn moeder, enkele jaren had opgevoed. Zijn kennis van en liefde voor muziek werd vergroot in Düsseldorf. Zijn vader Jacob van Wassenaer Obdam was door de Staten-Generaal uitgezonden naar het hof van keurvorst Johan Willem van de Palts. Unico en zijn zusters reisden met hem mee. Deze missie duurde twee jaar. Eén van de regelmatig […]

Twickelbulletin pagina 12 19 1984

Kasteel TWICKEL: ADEL en KLOKKEN Ik vertel geen nieuws, wanneer ik schrijf, dat in het verleden adel- lijke personen nauw betrokken zijn geweest bij de aankoop en het schenken van bronzen torenklokken. Enerzijds betrof het hier klokken voor de plaatselijke kerktoren, anderzijds ging het om klok- ken voor het eigen woonhuis. Ook een enkele adellijke […]

pagina 8 zomer 2004

Onderhoudsplan om uurwerken ueilig door de tijd te loodsen Klokken moeten lopen, rust roest Anderhalf jaar geleden vroeg Jet Schadd mij een onderhoudsplan op te stellen voor de uurwerken op kasteel Twickel. Omdat de collectie meer dan negentig klokken en horloges omvat, hebben mijn medewerker en ik ons in eerste instantie beperkt tot de drieenvijftig […]