Pagina 8 najaar 2015

Mijn twickel auteur Alfred Solms De graaf moet schakelen! In de Oranjerie is tot en met eind september een Sunbeam Talbot te bewonderen. De sportauto is onlangs weer in het bezit gekomen van Twickel. De aankondiging en foto in het vorige Twickelblad, brachten bij graaf Alfred Solms van kasteel Weldam herinneringen naar boven aan de […]

Pagina 23 lente 2015

Berichten van de buitenplaats Auteur Rob Bloemendal   Meer gebouwen duurzaam verwarmd Naast het kasteel worden binnenkort ook de rentmeesterij, de bouwhuizen en de werkplaatsen verwarmd door de houtgestookte oven. Er is sprake van overcapaciteit. De brandstof voor de oven komt van resthout van het landgoed. In februari werden de leidingen gelegd onder de gracht, […]

pagina 6 winter 2012

Fietsen van de zolder Op de zolder van kasteel Twickel hebben bijna een eeuw lang drie fietsen gestaan. De rijwielen zijn waarschijnlijk voor bet laatst gebruikt door baron en barones van Heeckeren van Wassenaer. De deskundigen Hans van de Stouwe en Theo de Kogel van de historische rijwielvereniging “De Oude Fiets" trokken de fietsen onder […]

pagina 22 herfst 1999

ik ook nog eens op grand van Twickel. Omdat je er zo dicht bij staat, raak je vanzelf meer en meer gei in Twickel. Je waardeert het landgoed en je wilt graag aan het behoud ervan bijdragen. Ik geloof in het bestaansrecht van de Vereniging Vrienden van Twickel. De omvang van zowel de vereniging als […]