Pagina 11 zomer 2015

Schets van de nieuwe brug over de Markstraat. Het herstel van het landschap langs de rondweg maakt het noodzakelijk beplantingen die bij de aanleg van deze weg zijn aangebracht weer te verwijderen. Daardoor kan het open karakter van de Deldeneresch worden hersteld. Door de taluds langs de rondweg steiler te maken en enkele verlagingen in […]

Twickelbulletin pagina 3 7 1978

TEN GELEIDE In de periode van 7 tot en met 23 au- gustus hebben de leden van de Neder- landse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis on- der leiding van Drs. A.L. Hulshoff de res ten blootge- legd van het mid- deleeuwse kasteel Twickel. Dat ge- beurde in opdracht van de Stichting Twickel. De redac- […]

pagina 15 zomer 2013

Elegant, luchtig en lief Kasteel Twickel herbergt duizenden objecten. Niet allemaal even waardevol of bekend, maar we! allemaal met een eigen verhaal. Zoals objectnummer CAB573: twee dessus-de-portes, schilderingen die boven een deur geplaatst werden. Wat verloren stonden ze in een donkere ruimte achter een kast. Beschadigd en zonder lijst. Het canvas doek slap in de […]

pagina 10 winter 2012

ioojaar elektriciteit in Twickel Dit jaar is het precies ioo jaar geleden dat in kasteel Twickel elektriciteit werd aangelegd. De stroom werd niet geleverd door het Twentsch Centraal Station (TCS) in Hengelo maar door een eigen gebouwde elektriciteits- centrale achter de watertoren. De watertoren met links de Twickel-centrale voor elektriciteit. Het voornemen om het kasteel […]

pagina 12 najaar 2011

De wijnkerker van kasteel Onder de Zuidtoren, in een de oudste vertrekken van kasteel Twickel bevindt zich de wijnkelder. Een donkere stille ruimte waar de /lessen rustig liggen te verstoffen. Maar deze plek kent een rijk verleden. Als de muren konden spreken… De vorm van de zandstenen pijlers in deze kelder doet vermoeden dat de […]