TW17003-voorpagina

Twickelblad winter 2017

Een uniek marmeren schoorsteenreliëf   De Drostenkamer van kasteel Twickel herbergt een opvallend schoorsteenreliëf. Het is Ontwerptekening. 16 17 (Foto: Karst Zijlstra) gemaakt door Jan Pieter van Baurscheit. Hij en zijn gelijknamige vader waren productieve en veelzijdige beeldhouwers. Het reliëf in Delden is het enige marmeren schoorsteenstuk dat is gelokaliseerd en aan hem kan worden

Paginanummer: 16
 • Beeldende kunstenaars
 • Bouwgeschiedenis
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Schets van de nieuwe brug over de Markstraat. Het herstel van het landschap langs de rondweg maakt het noodzakelijk beplantingen die bij de aanleg van deze weg zijn aangebracht weer te verwijderen. Daardoor kan het open karakter van de Deldeneresch worden hersteld. Door de taluds langs de rondweg steiler te maken en enkele verlagingen in

Paginanummer: 10
 • Archeologie
 • Bouwgeschiedenis
 • Kasteel
Twickelbulletin_1987_3

Twickelbulletin 3 1987

ting van deze dieren. Naar de mening van de bewindsman dient deze ongewenste ontwikkeling een halt te worden toegeroepen. Overigens mogen buitenlandse jagers in Nederland slechts jagen, indien zij in het bezitzijn van een Nederlandsejachtakteen in het bezit van een jachtveld, dan wel in gezelschap zijn van een Nederlandse jachtaktehouder in diens jachtveld. Minister Braks

Paginanummer: 8
 • Bouwgeschiedenis
Twickelbulletin_1978_7

Twickelbulletin 7 1978

TEN GELEIDE In de periode van 7 tot en met 23 au- gustus hebben de leden van de Neder- landse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis on- der leiding van Drs. A.L. Hulshoff de res ten blootge- legd van het mid- deleeuwse kasteel Twickel. Dat ge- beurde in opdracht van de Stichting Twickel. De redac-

Paginanummer: 3
 • Archeologie
 • Bouwgeschiedenis
Twickelblad_23_2014_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2014

Haus Bodding blauwdruk van Twickel Het front van Kasteel Twickel is in de vijftiende eeuw opgezet als poortgebouw. Er is bovendien een verrassende gelijkenis met Haus Bodding, vlakbij Munster. Dit constateert Helmig Kleerebezem na archiefonderzoek en enkele bezoeken aan het zogeheten Craftenhof. Poortgebouw Haus Bodding met gedempte gracht. In de onlangs uitgekomen gids over Twickel

Paginanummer: 20
 • Bouwgeschiedenis
Twickelblad_22_2013_zomer

Twickelblad zomer 2013

Elegant, luchtig en lief Kasteel Twickel herbergt duizenden objecten. Niet allemaal even waardevol of bekend, maar we! allemaal met een eigen verhaal. Zoals objectnummer CAB573: twee dessus-de-portes, schilderingen die boven een deur geplaatst werden. Wat verloren stonden ze in een donkere ruimte achter een kast. Beschadigd en zonder lijst. Het canvas doek slap in de

Paginanummer: 15
 • Bouwgeschiedenis
 • Inventaris
Twickelblad_22_2013_winter

Twickelblad winter 2013

Verbouwing verbetert comfort en veiligheid De verbouwing en opknapbeurt van de zuidvleugel heeft bijna een half jaar ge- duurd en is voor een belangrijk deel door eigen timmerlieden en schilders van Twickel uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel was de modernisering van de elektrische instalIatie. Sinds een aantal jaren wordt stapsgewijs de oude canvas bedrading in het

Paginanummer: 5
 • Bouwgeschiedenis
Twickelblad_21_2012_winter

Twickelblad winter 2012

ioojaar elektriciteit in Twickel Dit jaar is het precies ioo jaar geleden dat in kasteel Twickel elektriciteit werd aangelegd. De stroom werd niet geleverd door het Twentsch Centraal Station (TCS) in Hengelo maar door een eigen gebouwde elektriciteits- centrale achter de watertoren. De watertoren met links de Twickel-centrale voor elektriciteit. Het voornemen om het kasteel

Paginanummer: 10
 • Bouwgeschiedenis
Twickelblad_21_2012_najaar

Twickelblad najaar 2012

‘Groene warmte’ kasteel Kasteel Twickel wordt binnenkort verwarmd met een houtgestookte centraleverwarmingsinstallatie. Omdat bet hout ajkomstig is van Twickel en de nieuwe installatie milieuvriendelijker werkt, is er sprake van een duurzame warmtevoorziening. Met de komst van de houtgestookte cen ­ traleverwarmingsinstallatie draagt Twickel bij aan het verbeteren van het milieu. De centrale verwarmingseenheid vervangt de

Paginanummer: 4
 • Bouwgeschiedenis
Twickelblad_20_2011_najaar

Twickelblad najaar 2011

De wijnkerker van kasteel Onder de Zuidtoren, in een de oudste vertrekken van kasteel Twickel bevindt zich de wijnkelder. Een donkere stille ruimte waar de /lessen rustig liggen te verstoffen. Maar deze plek kent een rijk verleden. Als de muren konden spreken… De vorm van de zandstenen pijlers in deze kelder doet vermoeden dat de

Paginanummer: 12
 • Bouwgeschiedenis
 • Inventaris