180001_back

Twickelblad voorjaar 2018

Start landbouwcommissie Twickel heeft een eigen landbouwcommissie in het leven geroepen. Deze commissie moet onderzoeken welke scenario’s kansrijk zijn om de landbouw op het landgoed een waardevolle toekomst te geven. Het doel is om tot een concreet plan te komen, dat aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij, in de landbouw en natuurlijk bij landgoed

Paginanummer: 5
 • Beheer
 • Hof te Dieren
 • Jacht
 • Landbouw
rsz_screen_shot_2016-04-07_at_171443

Twickelblad winter 2015

Kasteeljacht drijft op tradities Jaarlijks wordt begin november op Twickel de traditionele kasteeljacht gehouden. Bestuursleden van de Stichting Twickel gaan met partners en relaties het veld in om te jagen op kleinwild.“Even loskomen van de dagelijkse beslommeringen”. auteur Martin Steenbeeke Natuur Hoorngeschal klinkt over het Bornsevoetpad. Een vijftal blazers zet het ‘Sammeln der Jäger’ in.

Paginanummer: 12
 • Jacht
TW15003 Twickelblad September 2015_v3.pdf_1

Twickelblad najaar 2015

Jacht en toezicht De taken van de gepensioneerde jachtopzichter Jan Markslag zijn overgenomen door Gerben Olde Nordkamp en Marc ter Horst. Beiden zijn al jarenlang in dienst van Twickel. Gerben, die deel uitmaakt van de bosploeg, neemt in deeltijd de jachttaken op zich. Als kind ging hij al mee op jacht en vanaf zijn 19e

Paginanummer: 5
 • Wegen
 • Insecten
 • Jacht
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Van stroper tot jachtopzichter Bijna 40 jaar was hij in het veld. Binnenkort gaat hij met pensioen als jachtopzichter van Stichting Twickel. Jan Markslag, in 1950 geboren in Woolde, blikt terug op veranderende tijden. Mijn twickel auteur Aafke Brunt “Toen ik een jaar of tien was, waren er in Woolde nog elf pachters die boerden

Paginanummer: 8
 • Jachtopzichters en toezichthouders
 • Jacht
2014_winter

Twickelblad winter 2014

in het bos als zij paardreed. Haar aanspreken durfde ik niet, daarvoor was ik veel te bleu. Nu is dat heel anders. Met graaf Christian zu Castell praatte ik regelmatig. Een hele fijne man. En met zijn zoon Roderik kan ik ook prima overweg.”Kort na mijn trouwen ben ik in Delden gaan wonen, maar in

Paginanummer: 9
 • Landgoederen in het algemeen
 • Jacht
2014_winter

Twickelblad winter 2014

Restauratie Koningsmuur nadert voltooiing De herstelwerkzaamheden van de monumentale Koningsmuur om Hof te Dieren kunnen begin volgend jaar worden voltooid. Twickel heeft van de gemeente Rheden toestemming gekregen om het laatste – ingestorte – deel dat nog niet was gerenoveerd, te vervangen. Het betreffende gedeelte van de muur is in de loop der jaren bezweken

Paginanummer: 4
 • Jacht
 • Personeelsleden
2014_winter

Twickelblad winter 2014

Restauratie Koningsmuur nadert voltooiing. De herstelwerkzaamheden van de monumentale Koningsmuur om Hof te Dieren kunnen begin volgend jaar worden voltooid. Twickel heeft van de gemeente Rheden toestemming gekregen om het laatste ­ ingestorte ­ deel dat nog niet was gerenoveerd, te vervangen. Het betreffende gedeelte van de muur is in de loop der jaren bezweken

Paginanummer: 4
 • Jacht
 • Personeelsleden
Twickelbulletin_1982_14_2

Twickelbulletin 14 1982

De voorzitter legt de jubileumplannen voor, die u elders in dit blad uit- voeriger zult aantreffen. Bij de rondvraag werd de vraag gesteld hoe of het met de aanleg van *parkeerplaatsen staat.We moeten helaas antwoorden dat daar nog he- Jemaal geen schot zit. De vraag wat er nu precies onder een ander kap- beleid wordt

Paginanummer: 7
 • Pachters
 • Jacht
 • Landbouw
Twickelbulletin_1989_2

Twickelbulletin 2 1989

goede toekomst hebben. Behalve de ecologische geitenhouderij zit er op Twickel ook een goedlopend biologisch-dynamisch groentebe- drijf. Voor ons is dat een belangrijk initiatief en we houden de ontwik- keling goed in de gaten. We hebben wel een lichte voorkeur voor ecologische bedrijven, al willen we een diversiteit van landbouwbe- drijven houden. We hebben de

Paginanummer: 12
 • Jacht
Twickelbulletin_1989_2

Twickelbulletin 2 1989

STICHTING TWICKEL Wildbeheerplan Twickel Samenvatting Het beheer van het wild is in Nederland geregeld in de Jachtwet. Deze wet legt de verantwoordelijkheid voor het wildbeheer bij de jagers. Dit geldt ook voor het landgoed Twickel waar het jachtrecht vanouds verhuurd wordt aan een flink aantal jagers of combinaties die ieder over hun eigen jachtveld beschikken.

Paginanummer: 8
 • Jacht