twickel-voorblad

Twickelblad voorjaar 2016

Ruim baan voor traverse Bij het landgoed Hof te Dieren wordt momenteel hard gewerkt aan het project Traverse Dieren. De provinciale weg wordt hier verlegd en komt evenwijdig aan de spoorlijn Arnhem-Zutphen te lopen. In januari is het tracé vrijgemaakt van begroeiing. Op de foto is te zien dat een ink aantal bomen gekapt is.

Paginanummer: 5
 • Archeologie
 • Wegen
 • Hof te Dieren
 • Wassenaar
 • Recreatie en publieksactiviteiten
TW15003 Twickelblad September 2015_v3.pdf_1

Twickelblad najaar 2015

Project Traverse Dieren gestart Na vele jaren praten zijn de eerste zichtbare maatregelen getroffen om de wegverlegging ter hoogte van het Hof te Dieren mogelijk te maken. Naast de N348 worden er tot 2018 acht deelprojecten aangepakt. Het heeft een positieve invloed op de verkeersdoorstroming en maakt de omgeving veiliger, beter bereikbaar en mooier. auteur

Paginanummer: 14
 • Wegen
 • Hof te Dieren
TW15003 Twickelblad September 2015_v3.pdf_1

Twickelblad najaar 2015

Jacht en toezicht De taken van de gepensioneerde jachtopzichter Jan Markslag zijn overgenomen door Gerben Olde Nordkamp en Marc ter Horst. Beiden zijn al jarenlang in dienst van Twickel. Gerben, die deel uitmaakt van de bosploeg, neemt in deeltijd de jachttaken op zich. Als kind ging hij al mee op jacht en vanaf zijn 19e

Paginanummer: 5
 • Wegen
 • Insecten
 • Jacht
2014_winter

Twickelblad winter 2014

Nieuwebruggenin overpark en Almelosestraat De bruggen die in de nieuw aangelegde Eysincsdijk in het overpark zijn geplaatst, overbruggen de Twickeler-vaart en de Oelerbeek. Ze zijn identiek, ontworpen door landschapsarchitect Michael van Gessel en maken van de herstelde historische verbinding een nog duidelijkere zichtas. De onderbouw van de bruggen is gemaakt van com-posiet. De houten brugleuningen,

Paginanummer: 21
 • Wegen
 • Overpark
Twickelbulletin_1985_20-4

Twickelbulletin 20-4 1985

Aan het bestuur van de Vereniging Vrienden van Twickel p/a Vijverlaan 33 Hengelo(Ov.) L.S., Betreft: De provincialeweg Borne-Delden v.v. Met belangstelling hebben mijn vrouw en ik kennis genomen van de artikelen van de heren Van Ittersum en Kalsbeek over bovenge- noemd onderwerp in het Twickel-Bulletin nummer 20/3 – jaargang 1985. Als inwoners van Hengelo, die

Paginanummer: 19
 • Wegen
Twickelbulletin_1985_20-4

Twickelbulletin 20-4 1985

d) De weg Delden-Borne v.v. Onlangs hebben we binnen ons bestuur een verkeerscommissie gevormd die zich met het probleem van de sluiproutes op de plattelandswegen zal gaan bezig houden. Uit een gesprek met terzake kundige personen is ons duidelijk geworden dat er terdege mogelijkheden zijn om de weg zodanig verkeersluw en snelheidsremmend te maken, dat

Paginanummer: 7
 • Wegen
Twickelbulletin_1985_20-3

Twickelbulletin 20-3 1985

Delden-Borne v.v. Zoals u at in het Twickel actueel hebt kunnen lezen is de provin- cialeweg Delden Borne nog afgesloten voor alle verkeer. Als wandelaar en fietser krijg ik zo langzamerhand een wat wee- moedig gevoel bij de gedachte, dat straks over enkele maanden de weg weer wordt opengesteld voor alle verkeer ook het snelverkeer.

Paginanummer: 11
 • Wegen
Twickelbulletin_1985_20-3

Twickelbulletin 20-3 1985

Twickel Aktueel In de voorbije maanden zijn devolgende onderwerpen op bestuurs- vergaderingen aan de orde geweest. a) Met betrekking tot de laan is te vermelden dat in het kader van het beschermen van parken van buitenplaatsen er aan gewerkt wordt om in navolging van de kastelen Weldam en Duivenvoorde de omgeving van het kasteel Twickel

Paginanummer: 4
 • Wegen
Twickelbulletin_1989_3

Twickelbulletin 3 1989

Twickel acfueel a. Provinciale weg Delden – Borne Het verkeersluwmaken vandeze provinciale weg doorTwickel isweer een stapje dichterbij gekomen. Het blijkt dat in het kader van het overdragen van wegen van de provincies naar de gemeenten de weg Delden – Borne hiervoor in aanmerking komt. Dit nu heeft het gemeentebestuur van Ambt-Delden er toe gebracht

Paginanummer: 3
 • Wegen
 • Vuilstort 't Rikkerink
 • Golfbanen
Twickelbulletin_1989_1

Twickelbulletin 1 1989

Uitnodiging Jaarvergadering Komt u op 13 april ook naar de Jaarvergade ­ ring van de Vrienden? Er moeten enkele nieuwe bestuursleden wor- den gekozen, dus uw stem telt. Na de pauze is er een video-film, gemaakt door de heer Meyling. U kunt dan het oude Twente nog eens zien. Bestuursmededelingen Provinciale weg Delden – Borne

Paginanummer: 3
 • Wegen
 • Golfbanen