Pagina 14 najaar 2015

Project Traverse Dieren gestart Na vele jaren praten zijn de eerste zichtbare maatregelen getroffen om de wegverlegging ter hoogte van het Hof te Dieren mogelijk te maken. Naast de N348 worden er tot 2018 acht deelprojecten aangepakt. Het heeft een positieve invloed op de verkeersdoorstroming en maakt de omgeving veiliger, beter bereikbaar en mooier. auteur […]

pagina 21 winter 2014

Nieuwebruggenin overpark en Almelosestraat De bruggen die in de nieuw aangelegde Eysincsdijk in het overpark zijn geplaatst, overbruggen de Twickeler-vaart en de Oelerbeek. Ze zijn identiek, ontworpen door landschapsarchitect Michael van Gessel en maken van de herstelde historische verbinding een nog duidelijkere zichtas. De onderbouw van de bruggen is gemaakt van com-posiet. De houten brugleuningen, […]

Twickelbulletin pagina 7 20-4 1985

d) De weg Delden-Borne v.v. Onlangs hebben we binnen ons bestuur een verkeerscommissie gevormd die zich met het probleem van de sluiproutes op de plattelandswegen zal gaan bezig houden. Uit een gesprek met terzake kundige personen is ons duidelijk geworden dat er terdege mogelijkheden zijn om de weg zodanig verkeersluw en snelheidsremmend te maken, dat […]

Twickelbulletin pagina 4 20-3 1985

Twickel Aktueel In de voorbije maanden zijn devolgende onderwerpen op bestuurs- vergaderingen aan de orde geweest. a) Met betrekking tot de laan is te vermelden dat in het kader van het beschermen van parken van buitenplaatsen er aan gewerkt wordt om in navolging van de kastelen Weldam en Duivenvoorde de omgeving van het kasteel Twickel […]

Twickelbulletin pagina 3 1 1989

Uitnodiging Jaarvergadering Komt u op 13 april ook naar de Jaarvergade ­ ring van de Vrienden? Er moeten enkele nieuwe bestuursleden wor- den gekozen, dus uw stem telt. Na de pauze is er een video-film, gemaakt door de heer Meyling. U kunt dan het oude Twente nog eens zien. Bestuursmededelingen Provinciale weg Delden – Borne […]