Pagina 5 winter 2017

Monumentale duiker opgeknapt In het overpark, aan de bosrand tegen de Breeriet aan, is een 18e eeuwse duiker gerestaureerd. Dit monumentale bak- en zandstenen bouwsel, onderdeel van de complexe waterhuishouding, verkeerde in slechte staat. Delen van het metselwerk zaten los of waren verdwenen, het voegwerk was uitgesleten en trekankers, die de duiker op de plaats […]

Twickelbulletin pagina 47 20-2 1985

Twentekanaal: gevaarlijk en kaal Door de aanleg van het Twentekanaal werd het landgoed Twickel op rigoreuze wijze in tweeSn gehakt. Wanneer de bewoners van het noordelijk deel hun noabers in Oele willen bezoeken, moeten ze de auto pakken. Aan deze situatie zijn we al lang gewend en zo’n kanaal heeft ookzijn plezierige kanten. In de […]

Twickelbulletin pagina 3 2 1990

Twickel actueel Verdroogt Twickel? In navolging van de titel van de thema dag Verdroogt Overijssel zou ik u de vraag willen voorleggen verdroogt Twickel? Van oudsher zijn de Twickelse bossen en natuurterreinen op vochtige ge- ring ontwaterde bodems gelegen, die een grote waterbuffer vormen waaruit de planten en bomen zich in droge tijden kunnen voeden. […]

Twickelbulletin pagina 5 2 1987

Zijn standpunt is dat provinciate wegen in de eerste plaats ver- keerswegen zijn en die komen niet in aanmerking voor een ver- keersluwe functie. Ook stelt de provincie voor om de weg te voorzien van een vrijlig- gend fietspad achter de bomen. Hier zijn wij en het Stichtingsbestuur van Twickel principieel te- gen, omdat het […]

Twickelbulletin pagina 5 17 1983

worden gehoord door de autoriteiten als ze worden ondersteund door mensen van het vak. En in ons land liepzo’n vakman. Prof.dr. P. Zonderwijk nam het op voor de bermen langs de grote wegen. Hij formuleerde de ideeen van de na- tuurminnaars en wist de wegenbouwers en -onderhouders te over- tuigen. Mensen uit een geheel andere […]