voorkant-najaar

Twickelblad najaar 2017

Raad van State eert Van Wassenaer Obdam Bezoekers van het voormalige stadspaleis Kneuterdijk in Den Haag, onderdeel van de Raad van State, kunnen oog in oog komen te staan met een portret van oud-bewoner Graaf Unico van Wassenaer Obdam. Zijn broer, Johan Hendrik, had het pand door de bekende architect Daniel Marot laten ontwerpen. Voor

Paginanummer: 4
 • Beeldende kunstenaars
 • Familie Van Wassenaer
 • Recreatie en publieksactiviteiten
twickelblad-2016-4

Twickelblad winter 2016

auteur Rob Bloemendal   UNICO: passend eerbetoon voor muzikale graaf In een afgeladen Blasiuskerk werd op zondag 6 november UNICO gepresenteerd. De biogra e van Unico graaf van Wassenaer Obdam bevat tevens een dubbel-cd met zijn muziekwerken. Het enthousiasme is ook buiten Delden groot.   Op 9 november jongstleden was het precies 250 jaar geleden

Paginanummer: 10
 • Familie Van Wassenaer
background

Twickelblad najaar 2016

Complete muziekwerken Unico van Wassenaer op dubbel-cd Op 9 november 2016 is het precies 250 jaar geleden dat Unico Wilhelm graaf van Wassenaer Obdam (1692-1766) is gestorven. Om deze datum luister bij te zetten, is door Stichting Twickel het initiatief genomen om zijn complete muziekwerk opnieuw op te nemen en uit te brengen in combinatie met

Paginanummer: 10
 • Familie Van Wassenaer
TW15003 Twickelblad September 2015_v3.pdf_1

Twickelblad najaar 2015

De eerste geboorte op Twickel sinds 1692 Op 7 augustus vond op kasteel Twickel een unieke gebeurtenis plaats. Alexander Christian Frederik, zoon van Liesbeth en Roderik zu Castell Rüdenhausen-Lotgering, zag het levenslicht. Het is de eerste bevalling op het kasteel sinds 1692. auteur Aafke Brunt Historie Het vorige kindje dat op Twickel ter wereld kwam,

Paginanummer: 18
 • Bewoners
 • Familie Van Wassenaer
 • Familie Van Heeckeren
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Halve ton voor cultuur De actie ‘natuur laat cultuur bloeien’ heeft tot dusver zo’n 52.000 euro opgeleverd. Het geld is bijeengebracht door de adoptie van jonge bomen die worden geplant op een perceel landbouwgrond aan de Wolfkaterweg. De feestelijke aftrap was op 14 maart, toen in het bijzijn van donateurs de eerste bomen werden geplant.

Paginanummer: 5
 • Bouwplannen
 • Bewoners
 • Beheer
 • Familie Van Wassenaer
 • Familie Van Heeckeren
 • Bossen en bomen
 • Natuurterreinen
 • Nieuwe natuur
 • Gebouwen
 • Historie
 • Landschapsbeheer en -behoud
 • Natuur
 • Nieuws
Twickelbulletin_1986_20-6

Twickelbulletin 20-6 1986

Er staat de volgende zin: De vuilstort het Rikkerink is onlangs gestoten, doordat nu eindelijk een nieuwe stortlocatie in Twickel in gebruik is genomen. De oplettende lezer zal opgemerkt hebben dat er gestaan had moeten hebben ”een nieuwe stortlocatie in Twente in gebruik is genomen”. De voorzitter. ”Uif de speelgoedkasf” Ganzenborden Zoals u wel begrepen

Paginanummer: 6
 • Familie Van Wassenaer
 • Speelgoed
Twickelbulletin_1986_20-5

Twickelbulletin 20-5 1986

Het boek verschijnt in samenwerking met het Rijksmuseum Twente, dat een speciale tentoonstelling verzorgt, mede naar aanleiding van het afscheid van zijn directeur, dr. A.L. Hulshoff. De tentoonstelling is te zien van 28 maart t/m 18 mei. Twente te Pronk bevat meer dan 150 prenten, tekeningen en aquarel- len over onder meer * Albergen *

Paginanummer: 9
 • Familie Van Wassenaer
 • Lage
Twickelbulletin_1982_13

Twickelbulletin 13 1982

Uit: Hengelo’s Dagblad 2 december 1981 Delden – Tot voorzitter van de stichting Twickel is benoemd de heer J. B. van Heek (57) uit Boekelo. In die functie volgt hij jhr. mr. D.A.W. Tets van Goudriaan op die volgend jaar aftreedt wegens het bereiken van de pensioengerechtige leeftijd. De nieuwe voorzitter van de stichting Twickel

Paginanummer: 28
 • Familie Van Wassenaer
 • Bestuur Stichting Twickel
 • Familie Van Heeckeren
Twickelbulletin_1990_3

Twickelbulletin 3 1990

De Wassenaars-Kooi. De heer Jan van Wassenaar, burggraaf van Leiden, heer van Voorburg, Voorschoten en vele andere heerlijkheden, ridder van het guldenvlies enz. had van den beginne af keizer Maximiliaan, in zijne oorlogen tegen de Ve- netianen gediend, en grooten lof behaald. In de verovering van Padua, in het jaar 1509, klom hij (terwijl hij

Paginanummer: 16
 • Familie Van Wassenaer
Twickelbulletin_1984_18

Twickelbulletin 18 1984

Al met al kan men concluderen dat de invloed van de Heren van Twickel op de hele Deldense gemeenschap in de tweede helft van de 18e eeuw verreikend was. In vele opzichten had die invloed een positieve uit- werking. Door hun bemoeienissen in de marken streefden zij naareen optimale landbouwproductie. Mede door de aanleg van

Paginanummer: 9
 • Familie Van Wassenaer