Twickelbulletin pagina 11 2 1988

Willem llloverleed in,1.702- tijdens een jachtpartij na een onfortuinlijk val van zijn paard, dat over een molshoop gestruikeld was. Willem en Mary huwelijk was kinderloos gebleven; in de Republiek volg- de in de meeste gewesten een tweede stadhouderloos tijdperk, in Enge- land werd hij opgevolgd door zijn vrouws zuster Queen Anne. Raakvlakken met Twickel Een […]

pagina 20 zomer 2012

Twickel en het patronaat van de kerk in Lage Op n juni 1687 legde Amadea van Flodroff, weduwe van Adolf Hendrik van Raesfelt “den eersten steen” voor de bouw van een kerk in Lage. Deze zaalkerk is opgetrokken uit baksteen. De deur- en raamomlijstingen bestaan uit Bentheimer zandsteen. Boven de ingang aan de westzijde herin- […]

pagina 16 voorjaar 2008

Adolf Hendrik van Raesfelt spreekt Het is ondoenlijk om in dit korte bestek 00k maar een globale indruk te geven van de inhoud van Adolf Hendriks Deductie, anders dan dat hij zich verantwoordt voor zijn gedrag als lid van de ridderschap en als drost van Twente. Vele onderwerpen passeren de revue, afgewisseld door vaak zeer […]

pagina 24 voorjaar 2006

Minnen leidde tot minnen Huis Ruurlo. Landgoederen en landschap in de Craafschap De rentmeestersrekeningen van Twickel geven niet zelden een korte, maar aardige informatieovertoestanden in een bepaalde tijd. Een enkele notering doet een wereld opengaan over gebruiken, opvattingen of gewoonten, die in onze dagen niet meer voorkomen of zelfs vergeten zijn. Aardige informatie is te […]