Twickelbulletin_1982_13

Twickelbulletin 13 1982

Gaan we echter verder in het verleden terug dan ontmoeten wij figuren die minder aanspraak konden makenoponzebewondering. Zij kwamen uit het oosten, leden van het Duitse geslacht der Raesfelt’s. Wij weten dat Goossen van Raesfelt, Drost van Twente, schuldig was aan de marteldood van de freules Van Beckum. Diens nazaat, Adolf Hendrik, eveneens Drost van

Paginanummer: 32
 • Familie Van Raesfelt
Twickelbulletin_1982_13

Twickelbulletin 13 1982

Pamfletten Den Gevluchten Uyl Of RasendenTwentschen < Duy> Overgebleven , Procurator Generael van den gewesten Grooten advocaat

Paginanummer: 38
 • Familie Van Raesfelt
Twickelbulletin_1990_3

Twickelbulletin 3 1990

Waar het niet pluis is. Als u op uw wandelingen door Twente nog eens op oude plaatsen komt, dan is het voor uw gemoedsrust misschien goed te weten, wat zich daar vroeger heeft afgespeeld. Er zijn nog van die plaatsen in ons gewest, waar de overlevering van weet, dat het vroeger gerichtsplaatsen waren. En de

Paginanummer: 21
 • Familie Van Raesfelt
Twickelbulletin_1988_2

Twickelbulletin 2 1988

Willem llloverleed in,1.702- tijdens een jachtpartij na een onfortuinlijk val van zijn paard, dat over een molshoop gestruikeld was. Willem en Mary huwelijk was kinderloos gebleven; in de Republiek volg- de in de meeste gewesten een tweede stadhouderloos tijdperk, in Enge- land werd hij opgevolgd door zijn vrouws zuster Queen Anne. Raakvlakken met Twickel Een

Paginanummer: 11
 • Familie Van Raesfelt
Twickelbulletin_1984_19

Twickelbulletin 19 1984

Kasteel TWICKEL: ADEL en KLOKKEN Ik vertel geen nieuws, wanneer ik schrijf, dat in het verleden adel- lijke personen nauw betrokken zijn geweest bij de aankoop en het schenken van bronzen torenklokken. Enerzijds betrof het hier klokken voor de plaatselijke kerktoren, anderzijds ging het om klok- ken voor het eigen woonhuis. Ook een enkele adellijke

Paginanummer: 12
 • Familie Van Raesfelt
 • Klokken
 • Lage
Twickelblad_21_2012_zomer

Twickelblad zomer 2012

Twickel en het patronaat van de kerk in Lage Op n juni 1687 legde Amadea van Flodroff, weduwe van Adolf Hendrik van Raesfelt “den eersten steen” voor de bouw van een kerk in Lage. Deze zaalkerk is opgetrokken uit baksteen. De deur- en raamomlijstingen bestaan uit Bentheimer zandsteen. Boven de ingang aan de westzijde herin-

Paginanummer: 20
 • Familie Van Raesfelt
 • Lage
Twickelblad_17_2008_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2008

De gevonden ‘schouw-voorplaat’ zou hier passen… De schouwenTwickel In het najaarsnummer van 2006 werd mel ­ ding gemaakt van restauratie van twee koe- koeken of lichtkolken. In de schuine wand van een van deze koekoeken werd een 190 cm lange en 40 cm hoge zand-stenen plaat aangetroffen. Het was duidelijk dat die plaat, waarop een

Paginanummer: 20
 • Bouwgeschiedenis
 • Familie Van Raesfelt
Twickelblad_17_2008_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2008

Adolf Hendrik van Raesfelt spreekt Het is ondoenlijk om in dit korte bestek 00k maar een globale indruk te geven van de inhoud van Adolf Hendriks Deductie, anders dan dat hij zich verantwoordt voor zijn gedrag als lid van de ridderschap en als drost van Twente. Vele onderwerpen passeren de revue, afgewisseld door vaak zeer

Paginanummer: 16
 • Familie Van Raesfelt
 • Huisarchief
Twickelblad_17_2008_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2008

De Twentse duivel si a at terug Woedend was hij, Adolf Hendrik van Raesfelt (1625-1682), heer van Twickel en drost van Twente. De roddels die over hem de ronde deden, aangewakkerd door anonieme schotschriften en pamfletten, logen er dan 00k niet om. Nu was de tijd aangebroken om zelfin actie te komen. Amadea Isabella van

Paginanummer: 12
 • Familie Van Raesfelt
 • Huisarchief
Twickelblad_15_2006_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2006

Minnen leidde tot minnen Huis Ruurlo. Landgoederen en landschap in de Craafschap De rentmeestersrekeningen van Twickel geven niet zelden een korte, maar aardige informatieovertoestanden in een bepaalde tijd. Een enkele notering doet een wereld opengaan over gebruiken, opvattingen of gewoonten, die in onze dagen niet meer voorkomen of zelfs vergeten zijn. Aardige informatie is te

Paginanummer: 24
 • Familie Van Raesfelt
 • Landgoederen van derden