TW15003 Twickelblad September 2015_v3.pdf_1

Twickelblad najaar 2015

Mijn twickel auteur Alfred Solms De graaf moet schakelen! In de Oranjerie is tot en met eind september een Sunbeam Talbot te bewonderen. De sportauto is onlangs weer in het bezit gekomen van Twickel. De aankondiging en foto in het vorige Twickelblad, brachten bij graaf Alfred Solms van kasteel Weldam herinneringen naar boven aan de

Paginanummer: 8
 • Auto's en fietsen
 • Aanverwante families
Twickelbulletin_1984-1985_20-1

Twickelbulletin 20-1 1984-1985

Rest ons, u – mede namens het bestuur van de vereniging Vrienden van Twickel – een gezond, wandelrijk-, milieuvriendelijk-, maar vooral een zorgenloos 1985 toe te wensen. ’’Met ’n goastok oet De Lut’, kraakt oe bienoa alle but’.” de redactie Napoleon en Twickel U zult zich waarschijnlijk afvragen wat Napoleon met Twickel te maken heeft.

Paginanummer: 6
 • Bewoners
 • Aanverwante families
Twickelbulletin_1988_3

Twickelbulletin 3 1988

Het Kasteel ligt zeer strategisch tussen de IJssel en het aflopende Veluwemassief, wat in vroegere eeuwen vaak van groot belang is gebleken. Maar ondanks dat is de middeleeuwse burcht in de tijd van Willem III, toen Godard van Reede op het kasteel woonde, geheel verwoest door de Franse legers. Toen Willem III het Loo Net

Paginanummer: 21
 • Aanverwante families
 • Landgoederen van derden
Twickelblad_23_2014_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2014

Otter maakt comeback in Dieren en Rijnstrangen In de herfst van 2008 werd een 12-jarige ottervrouw nabij landgoed Hof te Dieren doodgereden. De otter was hier al zestig jaar niet meer waargenomen. Twee jonge dochters zijn blijven leven en na bezoek van een Duitse otterman is er rond Does- burgeen kleine groep zich voortplanten- de

Paginanummer: 7
 • Fauna
 • Gelderse Waard
 • Hof te Dieren
 • Aanverwante families
Twickelblad_23_2014_najaar

Twickelblad najaar 2014

Een Zweedse koning in de Drostenkamer i8 In de Drostenkamer van Twickel, die bezoekers ervaren als een van de meest imposante vertrekken van het kasteel, hangt een portret van GustaafUI, koning van Zweden. Het wordt toegeschreven aan de Zweedse society-schilder Alexander Roslin. Gustaaf in (7746-1792), koning van Zweden vanaf 1771. Portret in kasteel Twickel, toegeschre

Paginanummer: 18
 • Aanverwante families
 • Schilderijen
Twickelblad_22_2013_zomer

Twickelblad zomer 2013

C ravin zu Ortenburg overleden Op 8 maart j.l. overleed op 87-jarige leeftijd Isabelle Grtifm zu Ortenburg – gravin van Aldenburg Bentinck. De bewoonster van landgoed Middachten had nauwe banden met Twickel. Gravin zu Ortenburg was zowel een nichtje van de laatste baron van Twickel, Rodolphe van Heeckeren van Wassenaer, als van zijn echtgenote Marie

Paginanummer: 14
 • Hof te Dieren
 • Aanverwante families
Twickelblad_21_2012_winter

Twickelblad winter 2012

Okkingastate. de oudste Friese Twickel eifenis Het is algemeen bekend dat de vroegere bewoners van Tu/ickel ook buiten Twente vee! bezittingen hadden, met name rond Den Haag. Minder bekend zijn de bezittingen in Friesland. Hier werd bet geslacht Van Wassenaer door het huwelijk van Unico Wilhelm met Dodonea van Coslinga eigenaar van tientallen boerderijen. Kees

Paginanummer: 20
 • Aanverwante families
 • Voormalige landgoederen onder Twickel
Twickelblad_21_2012_winter

Twickelblad winter 2012

Kastelen Twickel en Ruurlo al eeuwenlang verbonden De band tussen de kastelen Twickel en Ruurlo was door de familiaire relatie tussen de eigenaren eeuwenlang hecht. Door bet verstrijken van de tijd is deze minder intensief geworden, maar nog altijd aanwezig, zo blijkt bij een bezoek aan baron en barones Van Heeckeren van Kell in Ruurlo.

Paginanummer: 8
 • Aanverwante families
 • Landgoederen van derden
Twickelblad_21_2012_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2012

Zilverruil tussen Middachten In februari vond op kasteel Twickel een feestelijke lunch plants. Deze vormde het sluitstuk van een goed voorbereide zilverruil met de familie Ortenburg van kasteel Middachten. Hoe kwam deze ruiling tot stand, en ivat kwam er daarbij naast de maaltijd op tafel? Na zijn artikel over 1 Franse Couverts van Friese Edelman’

Paginanummer: 14
 • Aanverwante families
 • Zilver
Twickelblad_18_2009_zomer

Twickelblad zomer 2009

De Franse couverts van een edelman Het kasteel Twickel herbergt talrijke waardevolle kunst- en gebruiksvoorwerpen. Voor zilverkenner Barend van Benthem is de enigszins bedompte kluis met zilver het der heiligen De oude lepels en vorken zijn “niet zo maar ‘model Haags lojje”’ Met de couverts van Twickel heb ik altijd al iets gehad. Dat kwam

Paginanummer: 12
 • Aanverwante families
 • Zilver