Twickelblad_21_2012_winter

Twickelblad winter 2012

Okkingastate. de oudste Friese Twickel eifenis Het is algemeen bekend dat de vroegere bewoners van Tu/ickel ook buiten Twente vee! bezittingen hadden, met name rond Den Haag. Minder bekend zijn de bezittingen in Friesland. Hier werd bet geslacht Van Wassenaer door het huwelijk van Unico Wilhelm met Dodonea van Coslinga eigenaar van tientallen boerderijen. Kees

Paginanummer: 20
  • Aanverwante families
  • Voormalige landgoederen onder Twickel
Twickelblad_4_2005

Twickelblad 4 (winter) 2005

Een vroeger bezit uan de familie Van Wassenaer Obdam De geschiedenis van Kernhem Het landgoed Kernhem kent een lange geschiedenis. Omstreeks 400 na Christus ontstonden langs de rand van dit hoger gelegen gedeelte van de Veluwe een aantal Saksische nederzettingen. Omstreeks 800 verrees op de plaats van het huidige landhuis een hoeve die later in

Paginanummer: 8
  • Voormalige landgoederen onder Twickel
Twickelblad_1_2005

Twickelblad 1 (voorjaar) 2005

De Friese goederen en rechten van de familie Van Wassenaer Obdam (II) Aankopen en ondernemerschap In het eerste deel van deze tweedelige serie werd verteld hoe graaf Carel George van Wassenaer Obdam werd verkozen tot grietman van Frankeradeel. Ook zijn bemoeiingen als dijkgraaf van de Vijfdeelsdijken kwamen aan de orde. H et bezit van goederen

Paginanummer: 18
  • Familie Van Wassenaer
  • Voormalige landgoederen onder Twickel
Twickelblad_4_2004

Twickelblad 4 (winter) 2004

De Friese goederen en rechten van de familie Van Wassenaer Obdam (I) De verkiezing van graaf Carel tot grietman Graaf Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam trouwde in 1723 met Dodonea Lucia van Goslinga. Zij was de dochter van Sicco van Goslinga en Johannetta Isabella thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. Sicco van Goslinga was een invloedrijk staatsman

Paginanummer: 17
  • Familie Van Wassenaer
  • Voormalige landgoederen onder Twickel