pagina 8 winter 2005

Een vroeger bezit uan de familie Van Wassenaer Obdam De geschiedenis van Kernhem Het landgoed Kernhem kent een lange geschiedenis. Omstreeks 400 na Christus ontstonden langs de rand van dit hoger gelegen gedeelte van de Veluwe een aantal Saksische nederzettingen. Omstreeks 800 verrees op de plaats van het huidige landhuis een hoeve die later in […]

pagina 17 winter 2004

De Friese goederen en rechten van de familie Van Wassenaer Obdam (I) De verkiezing van graaf Carel tot grietman Graaf Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam trouwde in 1723 met Dodonea Lucia van Goslinga. Zij was de dochter van Sicco van Goslinga en Johannetta Isabella thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. Sicco van Goslinga was een invloedrijk staatsman […]