twickelblad-2016-4

Twickelblad winter 2016

Haaientand en medailles onder het Koematenveld   Miljoenen jaren geleden lagen Delden en Twickel als het ware aan zee. De werkgroep ‘Tonijn uit Twente’, die kennis vergaart over de bodem van toen, heeft recent de grond onder het Koematenveld onderzocht. Het hoofddoel was onderzoek van de bodemlagen maar er was ook sprake 14 van ‘fossielenkoorts’:

Paginanummer: 14
  • Geologie
voorkant

Twickelblad zomer 2016

rondom Twickel actueel Schade heidebrand beperkt De schade aan een heideperceel aan het Kerkveldervoetpad bij Beckum lijkt mee te vallen Op zaterdag 23 april brandde er een gebied van 200 bij 100 meter af. De brandweer zette een zogeheten ‘handcrew’ in die met speciale apparatuur te voet het veld in ging. Terreinbeheerder Roy Schuurman constateert

Paginanummer: 4
  • Geologie
  • Natuurterreinen
  • Recreatie en publieksactiviteiten
Twickelbulletin_1976_1

Twickelbulletin 1 1976

voorziening inzag. Een tragisch sterfgeval in zijn familia -zijn broer Carel George was in 1883 op 27-jarige leeftijcl gestorven, nadat hij met tyfus uit Italie was teruggekeerdf opgelopen door het drinken van bedorven water-had baron Reg dolph van de noodzaak overtuigd Twickel en Delden zo snel mogelijk aan bacterievrij drinkwater te helpen, zodat de bevolking

Paginanummer: 16
  • Geologie
Twickelblad_20_2011_zomer

Twickelblad zomer 2011

De waarde van Twickel ligt niet alleen bovengronds Historicus en amateur archeoloog/paleontoloog Dick Schluter uit Enschede vindt dat het landgoed Twickel niet alleen bovengronds vee! interessante zaken te bieden heeft, maar dat de ondergrondse historie ook aandacht behoeft en zo kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid voor het publiek. Wie wel eens een bezoek heeft gebracht

Paginanummer: 8
  • Archeologie
  • Geologie
  • Opinies
Twickelblad_1-2_91

Twickelblad 1 en 2 (voorjaar en zomer) 1991

genoemde restaurant waar wij een voortreffelijke lunch voorgeschoteld kregen, die herinneringen opriep aan de echte ouderwetse scharrelvarkens die we menigmaal onder- weg in de wei zagen lopen. ’Disco Twickel’ De publieke belangstelling is groot, zei de graaf en dat heb- ben we ook persoonlijk kunnen constateren. Hoewel het bezoek als buitengewoon interessant en waardevol werd

Paginanummer: 16
  • Geologie