Twickelbulletin_1984_18

Twickelbulletin 18 1984

De invloed van de Heren van Twickel op de Deldense gemeenschap in de tweede helft van de 18e eeuw v Door G.H.J. Holthuizen-Seegers Delden en Twickel, twee namen dieonverbrekelijk met elkaarverbonden zijrij zoals in oktober 1983 nog eens benadrukt werd in een tentoonstel- ling van het Nuts-departement Delden: ’’Schakels, zes eeuwen Delden en Twickel”, ter

Paginanummer: 7
 • Armenzorg
 • Familie Van Wassenaer
 • Marken
 • Kerk Delden
Twickelblad_23_2014_zomer

Twickelblad zomer 2014

Ecopassage Rijnlandroute te beperkt Twickel heeft via de Stich- ting Horst en Voorde bij de provincieZuid-Holland bezwaren geuittegen de voorgestelde wijze waarop de Rijnlandroute wordt aangelegd. De nieuwe snel- weg door het poldergebied tussen Leiden en Wassenaar doorsnijdt ook gronden van J, + ?i ■* + | Doorsnede van ten fiets-ecotunnel. landgoed Zuidwijk, eigendom van

Paginanummer: 5
 • Armenzorg
 • Wassenaar
 • Historie
 • Nieuws
Twickelblad_23_2014_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2014

Cerrit Jan Pieperiet, schuldig of niet? “Ik ben onschuldig riep de Twickelse timmerman Cerrit Jan Pieperiet naar de vele omstanders op de Almelose Koornmarkt, waar hij in 1818 werd opgehangen. De rechtbank in Almelo voltrok hiermee haar laatste doodvonnis. Over de bewijslast zijn altijd twijfels gebleven. Toen bet proces vorigjaar in Almelo werd nagespeeld, laaiden

Paginanummer: 11
 • Armenzorg
 • Historie
Twickelblad_4_2003

Twickelblad 4 (winter) 2003

Zeshonderd jaar zorg door Twickel (III) Sint-Annefonds en Twickels Armen Fonds Het eerste deel van deze serie beschrijft hoe schenkingen aan de vicarieen werden aangewend voor de zorg van armen en zieken in gasthuizen. Het tweede deel behandelde de geschiedenis van het Sint-Annegasthuis. In dit derde en laatste deel leest u hoe de administratie van

Paginanummer: 14
 • Armenzorg
Twickelblad_2_2003

Twickelblad 2 (zomer) 2003

Zeshonderd jaar zorg door Twickel (II) Het Sint-Annegasthuis In het eerste deel van deze serie is beschreven hoe in de 15e eeuw uit kerkelijke bezittingen afkomstige gelden en opbrengsten in natura werden aangewend voor de zorg van armen en zieken. In dit tweede deel wordt de geschiedenis van het Sint-Annegasthuis toegelicht. Het gebouw van het

Paginanummer: 7
 • Armenzorg
Twickelblad_4_2002

Twickelblad 4 (winter) 2002

Erve Sint Anne of Tanneman. Foto: T.M. van der Heijden. Zeshonderd jaar zorg door Twickel (I) Vicarieen en gasthuizen Als men de boerderij Sint Anne of Tanneman, omgeven door eeuwenoude eiken, ziet liggen zou men nooit vermoeden dat zich op deze plek een bijzondere geschiedenis heeft afgespeeld. Deze boerderij aan de Oude Benteloseweg in Delden

Paginanummer: 17
 • Armenzorg