Twickelblad_3_91

Twickelblad 3 (najaar) 1991

Mededelingen Stichting Twickel Golfterrein Na een positief advies van de Commissie Ruimtelijke Ordening heeft de Gemeenteraad van Ambt Delden op 29 augustus positief beslist over de nieuwe aan- vraag van de Twentsche Golfclub. Het gewijzigde plan houdt onder meer in dat het belangrijkste deel van het bosgebied waarin twee vennetjes liggen ge- heel buiten het

Paginanummer: 18
  • Golfbanen
  • Nieuws
Twickelblad_1-2_91

Twickelblad 1 en 2 (voorjaar en zomer) 1991

Mededelingen Stichting Twickel Restauratie Via het anti-verzuringsbeleid komt voor kasteel Twickel een subsidie van / 300.000, = beschikbaar. Dit kan ge- bruikt worden voor restauratie van gevels en daken. Het eerder voorgenomen werk aan de daken van zuidvleugel en hoofdgebouw kunnen met dit geld waarschijnlijk worden aangepakt. Het minimaal te besteden bedrag is / 500.000,

Paginanummer: 23
  • Golfbanen
  • Nieuws
  • Rentmeesterij