Twickelblad_1_97

Twickelblad 1 (voorjaar) 1997

Korte berichten Bestemmingsplan golfterrein Eindelijk heeft de Raad van State een uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan: het golfterrein mag blijven! Een van de bewoners van de Krudersweg had nog een bezwaar tegen de komst van het golfterrein lopen bij het hoogste rechtscollege. A1 in 1995 had de voorzitter van dit- zelfde college uitgesproken dit bezwaar

Paginanummer: 23
 • Golfbanen
 • Nieuws
 • Recreatie en publieksactiviteiten
Twickelblad_3_96

Twickelblad 3 (najaar) 1996

log het meest getroffen land van Europa is geweest met de meeste slachtoffers: 22 procent van de bevolking is omge- komen. Daarom is het verheugend dat men over de grenzen heen na 50 jaar voor het herstel de handen ineen heeft geslagen. Het geeft hoop voor de toekomst. Het heeft mij in ieder geval veel

Paginanummer: 20
 • Golfbanen
Twickelblad_2_96

Twickelblad 2 (zomer) 1996

gen aan de Twickelerlaan. Het is het laatste gebouw van het “werkcentrum” dat nog op restauratie wacht. Het gebouw zal uiterlijk zoveel mogelijk in de oorspronkelijke toestand worden gebracht. Zo zullen de asbesthoudende golfplaten weer worden vervangen door dakpannen. De noord- en oostgevels verkeren in slechte staat. Het hout voor de nieuwe gevels ligt al

Paginanummer: 23
 • Golfbanen
Twickelblad_4_95

Twickelblad 4 (winter) 1995

Maatschap schakelt van gemengd bedrijf over naar melkveebedrijf Familie Hazenkamp verhuist voor golfbaan Het afgelopen jaar bracht voor de maatschap Hazenkamp een ingrijpende verandering in de bedrijfsvoering met zich mee. Van een gemengd bedrijf met zo’ n twintig koeien op de grup- stal en negentig fokzeugen, schakelden zij in oktober over naar een nieuw melkveebedrijf

Paginanummer: 5
 • Pachters
 • Boerderijen
 • Golfbanen
Twickelblad_3_95

Twickelblad 3 (najaar) 1995

Korte berichten Aanleg golfbaan Parkhut wordt gerestaureerd De gemeente Ambt Delden heeft de benodigde aanleg- vergunning verleend aan de Twentsche Golfclub, zodat de aanleg direct na de zomervakantie kan beginnen. De ver- gunning is verleend onder een aantal voorwaarden waar- over al eerder overeenstemming was bereikt met de Twentse Golfclub en Twickel. Zo heeft de

Paginanummer: 27
 • Golfbanen
 • Nieuws
Twickelblad_4_95

Twickelblad 4 (winter) 1995

In voorjaar 1997 kan eerste partij golf worden gespeeld Golf club Twente wil op golfbaanTwickel groeien naar 700 verenigings-leden In oktober van dit jaar werd de eerste schop in de grond gezet voor de golfbaan op Twickel die zal worden gebruikt door de T wentse Golfclub. Deze feestelijke gebeurtenis had plaats na jarenlange discussie over

Paginanummer: 3
 • Golfbanen
Twickelblad_2_95

Twickelblad 2 (zomer) 1995

Korte berichten Gedeputeerde mevrouw Nagel en rentmeester Schimmelpenninck schudden elkaar de hand. Gedeputeerde neemt afscheid Mevrouw Nagel die lid was van het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland nam op 20 april afscheid van haar ambtelijke staf. Zij had voor deze gele- genheid het landgoed Hof te Dieren uitgekozen voor een werkbezoek. Juist hier was

Paginanummer: 22
 • Golfbanen
 • Nieuws
Twickelblad_3_94

Twickelblad 3 (najaar) 1994

KORTE BERICHTEN Golfbaan Na jarenlange discussies en voorbereidingen heeft de gemeenteraad van Ambt Delden op 21 juli haar goedkeu- ring gehecht aan de bestemmingsplanwijziging die nodig is voor de aanleg van een golfbaan bij hoeve De Haar. Na verschillende aanpassingen van het plan in het verleden waren er nog alleen bezwaren over van buurtbewoners. Met

Paginanummer: 26
 • Nieuwe natuur
 • Golfbanen
 • Landbouw
Twickelblad_2_93

Twickelblad 2 (zomer) 1993

menten als ’Mensen gaan voor bomen’ te veel ge- wicht in de discussie. Er werd gesuggereerd dat wij ongelukken op de weg juist in de hand werkten door de aanleg van het fietspad tegen te houden. Dat is na- tuurlijk absurd. De Bornsestraat ligt er nog onveran- derd en we zijn feitelijk terug bij af.

Paginanummer: 13
 • Waterlopen
 • Golfbanen
 • Rentmeesterij
Twickelblad_4_92

Twickelblad 4 (winter) 1992

’’Eerdere bezwaren zijn volledig weggenomen” Nieuwe 18 holes-golfbaan Twickel beslaat oppervlakte van 65 hectare Na een periode van heftige discussies over de aanleg van een golfbaan op Twickel, hebben de Stichting Twickel en het bestuur van de Twentsche Golfclub eind vorige maand een nieuw plan gepresenteerd. De nieuwe baan komt in grotere mate tegemoet aan

Paginanummer: 15
 • Familie Van Wassenaer
 • Golfbanen