pagina 6 winter 2013

mm Albert Timmer Kleintje stoom op Over de watertoren en de elektriciteitscentrale van Twickel is al veel geschreven. Maar achter dat grote verhaal zitten 00k verscheidene kleine verhalen. Zoals Jaap Timmer beschrijft. gietmallen van een special soort gips. Alle andere onderdelen zaagde en draaide hij uit staven staal. Een deel van zijn gereed- schap met […]

pagina 25 voorjaar 2006

25 JAARGANG 15 V O O R I A A R 2Qo6 g Twickel Foto’s Afgedankt maar gevraagd niet vergeten leder jaar bezoeken duizenden mensen Twickel. Het landgoed Twickel wordt dan 00k heel veel gefotografeerd. De redactie van het Twickelblad is heel nieuwsgierig naar wat u nu mooi vindt op dit veelzijdige landgoed. Is het […]

pagina 17 winter 2003

Achtenzeventig jaar Timmer – Techniek op Twickel, 1894 – 1955 (I) Albert Timmer De auteur Ab Timmer vertelt in dit artikel over zijn grootvader Albert Timmer. Van 1892 tot 1932 was hij machinist van de Twickelsche Hoogdrukwaterleiding. Ook werkte hij in de in 1911 opgerichte elektrische centrale. M ijn grootvader Albert Timmer, geboren op 5 […]

pagina 6 winter 1997

Watertoren Ook in Stad Delden zijn enkele nieuwe monumenten aangewezen. A1 geruime tijd stand de 37,5 meter hoge watertoren in Neo-Renaissance stijl op de nominatie. In 1894 werd de toren in opdracht van baron Van Heeckeren door H.P.N. Halbertsma ontworpen. De toren heeft een belangrijke rol gespeeld bij de watervoorziening niet alleen voor het huis […]

pagina 17 zomer 1995

Nieuw tijdperk Wanneer in 1831 de Vrouwe van Twickel, Marie Comelie gravin van Wassenaer Obdam trouwt met Jacob Derk baron van Heeckeren zitten we midden in de indus ­ tries revolutie. Deze revolutie gaat ook T wickel niet voor- bij. Opgedane ideeen over de brandbestrijding in Engeland, Duitsland en de in 1894 gereedgekomen water- voorziening […]