Pagina 8 najaar 2016

Een warme ontvangst op Erve Klein Buren Hoe bevalt de overgang van de stad naar het platteland? Waar als de avond valt je geen hand voor ogen meer kunt zien? En de naaste buren enkele honderden meters verderop wonen? Edwin Braker en Monique Baghus weten hoe het is. Zij bewonen sinds een jaar Erve Klein Buren. Mijn […]

Pagina 9 najaar 2015

Cabriolet. Daarom vond de Barones dat er op Twickel ook een hoorde te zijn en zo werd die bewuste Sunbeam Talbot aangeschaft. Eigenlijk was mijn tante geen fan van open rijden, in tegenstelling tot mijn moeder, die nog bij bittere kou open reed. De Sunbeam was vanaf het begin niet mijn wensdroom! Toen ik bij […]

pagina 21 zomer 2002

Peiling onder erfpachters en huurders In het vorige Twickelblad zijn de resultaten van een enquete onder bewoners van Twickelpanden gepubli- ceerd. Inmiddels is er tussen de initiatiefnemers van de enquete en de Stichting Twickel, de voorzitter van het bestuur en de rentmeester, van gedachten gewisseld over de uitkomsten van het onderzoek. Samengevat leverde dat de […]

pagina 8 lente 2002

Peiling onder erfpachters huurders De woonboerderij Erve Morscate in Azelo. Foto: J. Mulder. V erleden jaar werd een beknopte enquete gehou- den onder de erfpachters en huurders van Twickel. Het initi- atief daartoe is genomen door de erfpachters: G.H. Banis, G.H. Vunderink en G.H.A.M. Lohuis. “De Stichting Twickel is in 1953 opgericht om het landgoed […]

pagina 12 herfst 2000

Wonen in de buurtschap Oele (II) De Schole In deze serie vertelt Focco Vollema over zijn belevenissen in de jaren dat hij met zijn gezin op de boerderij De Hofplaats in de buurtschap Oele woonde N adat wij in 1979 in Oele waren komen wonen, heeft de lagere school er nog vijf jaar bestaan. Heel […]