backgr-001

Twickelblad voorjaar 2017

Pachter en wijnboer Jan Herbrink gaat met pensioen. Hij stopt als importeur van wijnen en zoekt een bevlogen liefhebber die van de appels en peren uit zijn boomgaard cider maakt. “Je moet er gevoel bij hebben.” Wijnliefhebber Herbrink doet stapje terug De uitverkoop aan het Oelerschoolpad is al begonnen. Wijnliefhebbers kunnen voor een jn prijsje

Paginanummer: 15
 • Erfpachters
background

Twickelblad najaar 2016

Een warme ontvangst op Erve Klein Buren Hoe bevalt de overgang van de stad naar het platteland? Waar als de avond valt je geen hand voor ogen meer kunt zien? En de naaste buren enkele honderden meters verderop wonen? Edwin Braker en Monique Baghus weten hoe het is. Zij bewonen sinds een jaar Erve Klein Buren. Mijn

Paginanummer: 8
 • Erfpachters
TW15003 Twickelblad September 2015_v3.pdf_1

Twickelblad najaar 2015

“Er is maar één plek waar ik thuis ben” Han ten Broeke zet koffie terwijl ik met zijn logerende nichtje aan het praten ben in de zonnige voorkamer van Erve Klein Wicherink. Dan roept hij of wij snel naar buiten willen komen om iets bijzonders te zien. Een reetje graast op het weilandje achter de

Paginanummer: 16
 • Erfpachters
TW15003 Twickelblad September 2015_v3.pdf_1

Twickelblad najaar 2015

Cabriolet. Daarom vond de Barones dat er op Twickel ook een hoorde te zijn en zo werd die bewuste Sunbeam Talbot aangeschaft. Eigenlijk was mijn tante geen fan van open rijden, in tegenstelling tot mijn moeder, die nog bij bittere kou open reed. De Sunbeam was vanaf het begin niet mijn wensdroom! Toen ik bij

Paginanummer: 9
 • Erfpachters
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Van boerenerf naar knooperf Erve Bakerij, het Twickelerf aan de Kanaaldijk, was eeuwenlang het domein van een boerenbedrijf. Na enkele jaren leegstand is het nu een knooperf, dat onderdak biedt aan twee families. “We wonen hier perfect.” auteur Martin Steenbeeke actueel Erve Bakerij is na het vertrek van de bewoners Willy en Siny Nijenhuis in

Paginanummer: 17
 • Boerderijen
 • Erfpachters
Twickelblad_2_2002

Twickelblad 2 (zomer) 2002

Peiling onder erfpachters en huurders In het vorige Twickelblad zijn de resultaten van een enquete onder bewoners van Twickelpanden gepubli- ceerd. Inmiddels is er tussen de initiatiefnemers van de enquete en de Stichting Twickel, de voorzitter van het bestuur en de rentmeester, van gedachten gewisseld over de uitkomsten van het onderzoek. Samengevat leverde dat de

Paginanummer: 21
 • Erfpachters
 • Infrastructuur
Twickelblad_1_2002

Twickelblad 1 (voorjaar) 2002

Een voile dag vrij scharrelen was te lang. Dan gingen ze via de straat naar de bloementuin van de buren. Een halve dag was prima en dan konden ze zo veel van kruidige gewassen eten, dat de eieren een heerlijke smaak kregen. Blijft de kip een hele dag op het ei zitten, dan is ze

Paginanummer: 19
 • Erfpachters
Twickelblad_1_2002

Twickelblad 1 (voorjaar) 2002

Peiling onder erfpachters huurders De woonboerderij Erve Morscate in Azelo. Foto: J. Mulder. V erleden jaar werd een beknopte enquete gehou- den onder de erfpachters en huurders van Twickel. Het initi- atief daartoe is genomen door de erfpachters: G.H. Banis, G.H. Vunderink en G.H.A.M. Lohuis. “De Stichting Twickel is in 1953 opgericht om het landgoed

Paginanummer: 8
 • Erfpachters
Twickelblad_4_2000

Twickelblad 4 (winter) 2000

De enige winkel van Oele, de voormalige bakkerswinkel van Gerrit en Nolda Haan. Fotocollectie: Th.L.M. van Slapele

Paginanummer: 10
 • Erfpachters
Twickelblad_3_2000

Twickelblad 3 (najaar) 2000

Wonen in de buurtschap Oele (II) De Schole In deze serie vertelt Focco Vollema over zijn belevenissen in de jaren dat hij met zijn gezin op de boerderij De Hofplaats in de buurtschap Oele woonde N adat wij in 1979 in Oele waren komen wonen, heeft de lagere school er nog vijf jaar bestaan. Heel

Paginanummer: 12
 • Erfpachters