180001_back

Twickelblad voorjaar 2018

Stormschade in het huispark De storm ‘Frederieke’ heeft ook op de buitenplaats aanzienlijke schade aangericht. Naast het vallen van enkele zomereiken, platanen en beuken is vooral de schade aan de groenblijvende eiken erg jammer. Vier meer dan honderd jaar oude exemplaren zijn gesneuveld, vooral langs de schutting aan de Bornsestraat bij de rozenbaan. De bomen,

Paginanummer: 23
 • exposities op Twickel
 • Schade
 • Rijtuigen
 • Textiel
180001_back

Twickelblad voorjaar 2018

Nieuwe websites Zowel de Vereniging van Twickel als de Stichting Twickel hebben hun website opgefrist. Die van de VVT is begin dit jaar online gegaan; de site van de stichting volgt op 1 april. Op de website van en voor de Vrienden valt niet alleen de vernieuwde vormgeving op maar ook een koppeling met de

Paginanummer: 4
 • Schade
 • Recreatie en publieksactiviteiten
Twickelbulletin_1986_20-7

Twickelbulletin 20-7 1986

Twickel actueel a. Bij het schrijven van deze bijdrage aan het laatste Twickelbulletin van dit jaar, razen de novemberstormen over Twickel om de laatste bomen schoon te vegen. Een jaar waarin de natuur zich zeer verrassend heeft gemanifesteerd. Ondanks de droogte gaf het bos dit jaar een beter aanzien dan de voorgaande jaren en daarmee

Paginanummer: 3
 • Protesten
 • Schade
Twickelbulletin_1990_1

Twickelbulletin 1 1990

Van de redactie De lente is weer begonnen en een pril lentezonnetje nodigt uit tot een fietstochtje door Twickel. Overal ziet men de gevolgen van de zware storm die begin dit jaar met grot geweld over ons land joeg. Windkracht 12 en meer beukte in op het nationale bomenbestand op die bewuste avond van 25

Paginanummer: 5
 • Schade
Twickelblad_16_2007_winter

Twickelblad winter 2007

Na een werveistorm in bet Altena’s bos in 1925 gmg de baron met rentmeester Bitter de scha- de opnemen. Waarschijnlijk heeft hij er goed op toegezien dot er niet onnodig gekapt werd. de boomwortels en het afhakken hiervan was in de winter een speciale klus; vooral de aan de oppervlakte liggende beukenwor- tels konden snel

Paginanummer: 8
 • Schade
Twickelblad_16_2007_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2007

yAr 1 u i# £ A m A 1 m wl 1 ■ y J® fir] ’. .fromT M\ 1 Stormschade op het Donderdag 18 januari! Voor sommigen een dag om nooit te vergeten. Voor anderen een even fronsen van de wenkbrauwen en een licht ophalen van de schouders. ‘Wat was er ook weer?’ Die

Paginanummer: 12
 • Schade
Twickelblad_15_2006_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2006

I A A R G A N G 15 VOORIAAR 2006 8 Sneeuwschade brengt 1/eel werk met zich mee Herstel van lanen en parken he eft hoogste p Toen bosbaas Cert Jan Roelofs op vrijdag- middag 25 november achter de rentmeeste- rij stond, hoorde hij onheilspellende gelui- den. Het leken wel schoten. Links en rechts

Paginanummer: 8
 • Schade
Twickelblad_3_2001

Twickelblad 3 (najaar) 2001

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stiehting Twickel, Vereniging Vricnden van Twickel. lift Twickelhlad geeft inf’ormatic over de historic cn hct hchcer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: J. Bengcvoord (eindredactie) A. Brunt (eindredactie) G. Aalderink M.W.H. Hermanussen A.H. Schiminelpenninck Medcwcrkers aan dit nummer: R. Blom I). Reynders J. Meierink G. J. Roelofs H. Schuurman

Paginanummer: 2
 • Schade