Pagina 4 voorjaar 2018

Nieuwe websites Zowel de Vereniging van Twickel als de Stichting Twickel hebben hun website opgefrist. Die van de VVT is begin dit jaar online gegaan; de site van de stichting volgt op 1 april. Op de website van en voor de Vrienden valt niet alleen de vernieuwde vormgeving op maar ook een koppeling met de […]

Twickelbulletin pagina 5 1 1990

Van de redactie De lente is weer begonnen en een pril lentezonnetje nodigt uit tot een fietstochtje door Twickel. Overal ziet men de gevolgen van de zware storm die begin dit jaar met grot geweld over ons land joeg. Windkracht 12 en meer beukte in op het nationale bomenbestand op die bewuste avond van 25 […]

pagina 12 voorjaar 2007

yAr 1 u i# £ A m A 1 m wl 1 ■ y J® fir] ’. .fromT M\ 1 Stormschade op het Donderdag 18 januari! Voor sommigen een dag om nooit te vergeten. Voor anderen een even fronsen van de wenkbrauwen en een licht ophalen van de schouders. ‘Wat was er ook weer?’ Die […]

pagina 2 herfst 2001

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stiehting Twickel, Vereniging Vricnden van Twickel. lift Twickelhlad geeft inf’ormatic over de historic cn hct hchcer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: J. Bengcvoord (eindredactie) A. Brunt (eindredactie) G. Aalderink M.W.H. Hermanussen A.H. Schiminelpenninck Medcwcrkers aan dit nummer: R. Blom I). Reynders J. Meierink G. J. Roelofs H. Schuurman […]