Twickelbulletin pagina 30 14 1982

Wijziging in het Col lege van beheer van de Stichting Twickel In het College van Beheer van de Stichting Twickel, waarin thans zitting hebben: Jhr. Mr. Tets van Goudriaan, voorzitter; Mr. C.L. Baron van Harinxma thoe Slooten, secr.-penningmeesteren Jhr. Mr. G. F. Boreel, assessor, zal op 1 januari a.s. een wijziging optreden door het bereiken […]

Twickelbulletin pagina 19 20-1 1984-1985

Kennismaken met de voorzitter van de Stichting Twickel Eenieder heeft in ons blad de naam van de nieuwe voorzitter al eens aangetroffen. J.B. van Heek uit Boekelo. Echte Twentenaren denken dan meteen aan de Stoomblekerij in dat dorp, die jaren veel handen werk heeft gegeven. En aan het merk Boeklon, dat we kennen als een […]

Twickelbulletin pagina 4 3 1989

d. Het afscheid van de Stichtingsvoorzitter de heer J.B. van Heek Onlangs heeft de heer J.B. van Heek zijn functie als Stichtingsvoorzit­ ter neergelegd wegens het bereiken van de leeftijdsgrens. De heer van Heek zal worden opgevolgd door de heer jhr. mr. G.F. Boreel. In de periode Van Heek zijn op Twickel veel beheersplannen ontwik- […]

pagina 4 zomer 2013

“Onze klok tikt fangzaam door” De Stichting Twickel viert dit jaar hetfeit dat ze zestigjaar geleden is opgericht. In doen en laten is de stichting volgens voorzitter Maurits van den Wall Bake met het verstrijken van de jaren jonger en opener geworden. “Het is goed om te laten zien waar we mee bezig zijn." Maurits […]

pagina 12 najaar 2013

viert jubileum stichting Bijna vijfhonderd (erf-)pachters, huurders en medewerkers van de landgoederen van Stichting Twickel vierden afgelopen zaterdag 31 augustus gezamenlijk het 60-jarige bestaan van de stichting. Na een ontvangst door het bestuur in het kasteel werd in groepen een ronde gemaakt over de buitenplaats. In de tuinen, werkplaatsen, stallen en het archief werden presentaties […]