Twickelblad_23_2014_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2014

Het huispersoneel van Twickel, circa 7890. Hotel Carelshaven, circa 7970. Vie ring van ‘150 jaarfamilie Kluvers op Carelshaven in 7987. Op de voorgrond rechts het echtpaar J.E. Kluvers, links hun zoon Willem Anton Kluvers met zijn echtgenote en in het midden hun dochter Caroline. Niet als gast, maar als leerling en hulp. Nadat Bunte meteen

Paginanummer: 13
 • Horeca
Twickelblad_22_2013_zomer

Twickelblad zomer 2013

•7 JAARGANG 2 2 ZOMER 2013 m Twickel © Twickel M 11N TWI£. KEL Caroline Kluvers en Chris van der Sluis: "Wij blijven graag onszelf" “Carelshaven en Twickel zijn niet los van elkaar te Caroline: “Wij blijven graag onszelf en willen het karaker van de zaak bewaren. De schilderijen van Herman van der Worp en

Paginanummer: 17
 • Horeca
Twickelblad_22_2013_najaar

Twickelblad najaar 2013

Nieuwe bedrijvigheid in oude boerderijen Op TwickeI hebben de laatste decennia meerdere boerenbedrijven hun oorspronkelijke functie verloren. Agrariers hebben plaats gemaakt voor pachters met een andere bedrijvigheid. Een aantal ‘nieuwe’ ondernemers vertelt. Allereerst Jan Herbrink, wijnimporteur en wijnagent, samen met zijn vrouw Joke ter Hellen woonachtig op erve Klein Avest aan het Oelerschoolpad in Oele.

Paginanummer: 14
 • Horeca
 • Bedrijven op Twickel
Twickelblad_21_2012_najaar

Twickelblad najaar 2012

wel even wennen aan het idee. "We hebben ze laten zien hoe het in andere boerderijen eruit ziet. Toen waren ze enthousiast.” Het behoud van historische materialen is een omslag in denken. In de zeventiger en tachtiger jaren, toen de moderniserings- drang over Nederland golfde, is ook in veel boerderijen van Twickel materiaal verloren gegaan.

Paginanummer: 11
 • Bedrijven op Twickel
 • Gebouwen
Twickelblad_21_2012_najaar

Twickelblad najaar 2012

Duurzaam wonen en werken op Heege Sanders Net buiten de bebouwde kom van Delden ligt aan de Coorseweg erve Heege Sanders. Het biedt een prachtig uitzicht op de Deldense skyline die aan deze zijde gemarkeerd wordt door de toren van de H. Blasiuskerk en de karakteristieke watertoren van Twickel. Twickels is ook het landschap ertussen;

Paginanummer: 12
 • Boerderijen
 • Bedrijven op Twickel
Twickelblad_20_2011_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2011

veel meer afhankelijk van hoogtijdagen zo- als Pasen en Pinksteren en bruiloften en dansavonden. Nu is het veel zakelijker en werken mijn vrouw Bea en ik met nog twee fulltimers en tien parttime-krachten.” “Ik ben eerst bij mijn vader in loondienst gekomen en heb de zaak in 1980 over- genomen. Ik zag er wel brood

Paginanummer: 22
 • Horeca
Twickelblad_18_2009_zomer

Twickelblad zomer 2009

Hotel Restaurant Het Witte Paard in nieuwe handen In September 2008 is het vanouds bekende hotel restaurant Het Witte Paard 00k weI bekend onder de oude naam ‘In den Drost van Twente in nieuwe handen; Jan ten Brummelhuis (34) en Nathalie Bauhuis (32). Beide hebben hun sporen verdiend in bekende horecagelegenheden als ‘Kaatje bij de

Paginanummer: 21
 • Horeca
Twickelblad_18_2009_winter

Twickelblad winter 2009

Elise Elbert start binnenkort haar eigen ambachtelijke kaasmakerij. Tot nu toe vervaardigde zij de boerenkaas op bet Erve Ottenhof Aan bet eind van bet jaar boopt zij te zijn verhuisd naar bet nabij gelegen Erve Mollinkwoner. Kaasmaakster Elise Elbert op eigen benen Elise Elbert. Streekmarkt Twente Elise Elbert verkoopt, net als enkele andere pachters van

Paginanummer: 23
 • Pachters
 • Bedrijven op Twickel
Twickelblad_18_2009_winter

Twickelblad winter 2009

Twickelboerderij wordtgastenboerderij De havezate Dubbelink is verbouwd tot boerderijlodge. Waar voorheen het vee op stal stood, genieten nu gasten van de rust en het uitzicht. Eenfraai voorbeeld van herbestemming van agrarische gebouwen. De bestaande veeschuur, waar voorheen de koeien op stal stonden, is in opdracht van de eigenaar Stichting Twickel in zijn geheel verbouwd en

Paginanummer: 12
 • Horeca
Twickelblad_18_2009_najaar

Twickelblad najaar 2009

Nieuwe tuinschuur voor het Hof te Dieren Nog dit najaar krijgt “wijn- gaardenier" Youp Cretier de beschikking over een functio ­ ned bedrijfsgebouw binnen de muren van de vroegere moes ­ tuin van het Hof te Dieren. Het wordt een fors bouwwerk dat enige gelijkenis zal krijgen met de nieuu/e landgoedwinkel van Twickel. Sinds 2004

Paginanummer: 11
 • Bedrijven op Twickel
 • Hof te Dieren