backgr-001

Twickelblad voorjaar 2017

toegankelijk waren. Voordat in 1978/79 de zuidvleugel geschikt werd gemaakt voor bewoning door de familie Zu Castell-Rüdenhausen fotografeerde hij de bestaande situatie in de kamers op de bovenverdieping. Helmig had hierbij, als elektrotechnicus, ook oog voor de techniek. De marmeren hoofdverdeler van AEG uit 1912 in het souterrain werd stroomloos gemaakt en vervangen door een

Paginanummer: 19
 • Vuilstort 't Rikkerink
background

Twickelblad najaar 2016

rondom Twickel actueel Onkruid verhit Het landgoed ‘vergroent’ steeds meer. Sinds kort wordt het onkruid in de bestrating rond het kasteel niet meer met chemische middelen bestreden. Met een modern bestrijdingsvoertuig wordt het onkruid verbrand. Dat is veel milieuvriendelijker. Door de blootstelling aan hitte verwelkt het onkruid en sterft het uiteindelijk af. Stichting Twickel huurt de

Paginanummer: 4
 • Vuilstort 't Rikkerink
 • Houtzagerij
Twickelbulletin_1985_20-4

Twickelbulletin 20-4 1985

Van de Bestuurstafel In de afgelopen maanden zijn de volgende zaken aan de orde ge- weest op bestuursvergaderingen. a) De gemeente Ambt-Delden heeft de opruiming van de kleine vuil- stortingen ter hand genomen. Er is reeds 300 ton afval, verspreid liggend over Twickel, afge- voerd naar ’t Rikkerink. We hopen dat nog dit jaar de

Paginanummer: 6
 • Vuilstort 't Rikkerink
 • Natuurterreinen
 • Educatie
Twickelbulletin_1982_13

Twickelbulletin 13 1982

In het vorige nummer hebt u kennis kunnen maken met drs. O. de Bruijn. In december 1980 werd hij in het kadervan de Regeling Tijdelijke Arbeidsplaatsen aangesteld om inventarisatie-werkzaamheden bij Twickel te verrichten. Deze werkzaamheden kunnen in de toekomst dienen als onderbouw voor een nader uit te werken integraal beheers- plan voor het landgoed Twickel.

Paginanummer: 4
 • Vuilstort 't Rikkerink
 • Protesten
Twickelbulletin_1990_1

Twickelbulletin 1 1990

Twickel actueel Een Mount Blanc in Deldenerbroek? We leven in een dynamische tijd gelet op alle plannen die de laatste jaren op het landgoed Twickel zijn afgekomen. Veel plannen hebben we op hun kwaliteit en belang voor het landgoed beoordeeld. Meestal hadden we te doen met plannen die we moesten afwijzen omdat ze strijdig waren

Paginanummer: 3
 • Bedreigingen
 • Vuilstort 't Rikkerink
Twickelbulletin_1990_1

Twickelbulletin 1 1990

De borrelpraat van de geachte afgevaardigde uit Stad-Delden is slecht gevallen bij ons bestuur, en we hebben de zorg dat het er wel eens minder onschuldig uit zou kunnen zien dan het lijkt. De voorzitter Watermolen bij Delden

Paginanummer: 4
 • Vuilstort 't Rikkerink
Twickelbulletin_1989_3

Twickelbulletin 3 1989

Twickel acfueel a. Provinciale weg Delden – Borne Het verkeersluwmaken vandeze provinciale weg doorTwickel isweer een stapje dichterbij gekomen. Het blijkt dat in het kader van het overdragen van wegen van de provincies naar de gemeenten de weg Delden – Borne hiervoor in aanmerking komt. Dit nu heeft het gemeentebestuur van Ambt-Delden er toe gebracht

Paginanummer: 3
 • Wegen
 • Vuilstort 't Rikkerink
 • Golfbanen
Twickelbulletin_1989_2

Twickelbulletin 2 1989

Bestuursmededelingen Deze zomer is door de Stichting het wildbeheerplan gepresenteerd. Het plan is opgesteld voor het landgoed Twickel en beslaat een perio- de van 12 jaren. Naast dat er regulerend wordt opgetreden voorwat de jacht betreft, wordt ook een actief beleid voorgesteld inzake het verbeteren van de biotoop voor het wild, met als doel een

Paginanummer: 3
 • Vuilstort 't Rikkerink
Twickelbulletin_1988_2

Twickelbulletin 2 1988

De golfbaan Ook in de zomervakantie heeft de Twentse Golfclub het plan tot het aanleg- gen van een 18 holes baan op Twickel ingediend bij de gemeente Ambt- Delden. De gemeente moet zich nu eerst uitspreken en een bestem- mingsplan wijziging voorstellen voordat wij weer aan de beurt zijn. Ondanks alles wat er de afgelopen

Paginanummer: 4
 • Vuilstort 't Rikkerink
 • Protesten
 • Golfbanen
Twickelbulletin_1987_2

Twickelbulletin 2 1987

Wat voor toekomstperspectief laten wij aan de komende genera ­ tes over als we maar doorgaan met het vervuilen van bodem en lucht in onze individuele jacht naar korte termijn belangen? Het lijkt er op dat ons milieu nog nimmerzo bedreigd is geweest in de geschiedenis als nu. Helaas leert ook de geschiedenis dat ereerst

Paginanummer: 4
 • Wegen
 • Vuilstort 't Rikkerink
 • Protesten