Pagina 4 najaar 2016

rondom Twickel actueel Onkruid verhit Het landgoed ‘vergroent’ steeds meer. Sinds kort wordt het onkruid in de bestrating rond het kasteel niet meer met chemische middelen bestreden. Met een modern bestrijdingsvoertuig wordt het onkruid verbrand. Dat is veel milieuvriendelijker. Door de blootstelling aan hitte verwelkt het onkruid en sterft het uiteindelijk af. Stichting Twickel huurt de […]

Twickelbulletin pagina 4 13 1982

In het vorige nummer hebt u kennis kunnen maken met drs. O. de Bruijn. In december 1980 werd hij in het kadervan de Regeling Tijdelijke Arbeidsplaatsen aangesteld om inventarisatie-werkzaamheden bij Twickel te verrichten. Deze werkzaamheden kunnen in de toekomst dienen als onderbouw voor een nader uit te werken integraal beheers- plan voor het landgoed Twickel. […]

Twickelbulletin pagina 4 1 1990

De borrelpraat van de geachte afgevaardigde uit Stad-Delden is slecht gevallen bij ons bestuur, en we hebben de zorg dat het er wel eens minder onschuldig uit zou kunnen zien dan het lijkt. De voorzitter Watermolen bij Delden

Twickelbulletin pagina 3 2 1989

Bestuursmededelingen Deze zomer is door de Stichting het wildbeheerplan gepresenteerd. Het plan is opgesteld voor het landgoed Twickel en beslaat een perio- de van 12 jaren. Naast dat er regulerend wordt opgetreden voorwat de jacht betreft, wordt ook een actief beleid voorgesteld inzake het verbeteren van de biotoop voor het wild, met als doel een […]

Twickelbulletin pagina 4 2 1987

Wat voor toekomstperspectief laten wij aan de komende genera ­ tes over als we maar doorgaan met het vervuilen van bodem en lucht in onze individuele jacht naar korte termijn belangen? Het lijkt er op dat ons milieu nog nimmerzo bedreigd is geweest in de geschiedenis als nu. Helaas leert ook de geschiedenis dat ereerst […]