180001_back

Twickelblad voorjaar 2018

maar elke dag leer ik bij wijze van spreken nog bij. Hout is zo’n complex product. De levensloop van een boom is in principe bekend en toch gebeuren er rare dingen. Spinthout dat doorloopt tot in het midden van de boomstam, zie je bijvoorbeeld niet veel. Als je deze ‘maankringen’ voor het eerst ziet, moet

Paginanummer: 17
 • Energieopwekking
 • Windmolens
180001_back

Twickelblad voorjaar 2018

De Fraterwaard wordt bedreigd Stichting Twickel verzet zich met hand en tand tegen de aanleg van een industriegebied in de Fraterwaard. Riet- en grasland in het Natura 2000-gebied moeten plaatsmaken voor loodsen en kranen. “Je kunt je het toch niet voorstellen.” De Fraterwaard tijdens hoogwater. Vooraan boerderij Kockingsbouwing. (Foto: Ruben Smit) Het zoekgebied voor de

Paginanummer: 12
 • Bouwplannen
 • Hof te Dieren
180001_back

Twickelblad voorjaar 2018

de beloofde inspraak niets terecht komt. “Er zou overleg mogelijk zijn over bijvoorbeeld de hoogte van de molens, maar de deur wordt dichtgegooid als blijkt dat je tegen bent.” De hoogte en de locatie van de windmolens staan nagenoeg vast, zo geven de Kristens aan. Verschuiven kan niet zomaar omdat niet elke locatie is geschikt

Paginanummer: 9
 • Energieopwekking
 • Windmolens
180001_back

Twickelblad voorjaar 2018

auteur Martin Steenbeeke Actueel Het plan om twee grote windmolens aan de rand van het landgoed te plaatsen, roept weerstand op. “Ik ben niet tegen windmolens, maar niet zo groot en niet op deze plek.” Buren voor en tegen windmolens Ze zijn met een hoogte van 200 meter imposant. De twee windmolens die de familie

Paginanummer: 8
 • Energieopwekking
 • Windmolens
180001_back

Twickelblad voorjaar 2018

Ik ben een regelmatig deelnemer aan de Wooldereslopen. Starten aan de rand van de Hengelose woonwijk Woolder Es voor een alom bekend parcours van 10 of 15 kilometer, grotendeels over het landgoed Twickel. Ondanks de grote deelname voel je je als loper één met de natuur en is de wereld om je heen even ver

Paginanummer: 1
 • Energieopwekking
 • Windmolens
TW17003-voorpagina

Twickelblad winter 2017

Monumentale duiker opgeknapt In het overpark, aan de bosrand tegen de Breeriet aan, is een 18e eeuwse duiker gerestaureerd. Dit monumentale bak- en zandstenen bouwsel, onderdeel van de complexe waterhuishouding, verkeerde in slechte staat. Delen van het metselwerk zaten los of waren verdwenen, het voegwerk was uitgesleten en trekankers, die de duiker op de plaats

Paginanummer: 5
 • Waterlopen
 • Bouwplannen
 • Hof te Dieren
 • Jachtopzichters en toezichthouders
 • Rijtuigen
 • Recreatie en publieksactiviteiten
backgr-001

Twickelblad voorjaar 2017

toegankelijk waren. Voordat in 1978/79 de zuidvleugel geschikt werd gemaakt voor bewoning door de familie Zu Castell-Rüdenhausen fotografeerde hij de bestaande situatie in de kamers op de bovenverdieping. Helmig had hierbij, als elektrotechnicus, ook oog voor de techniek. De marmeren hoofdverdeler van AEG uit 1912 in het souterrain werd stroomloos gemaakt en vervangen door een

Paginanummer: 19
 • Vuilstort 't Rikkerink
background

Twickelblad najaar 2016

rondom Twickel actueel Onkruid verhit Het landgoed ‘vergroent’ steeds meer. Sinds kort wordt het onkruid in de bestrating rond het kasteel niet meer met chemische middelen bestreden. Met een modern bestrijdingsvoertuig wordt het onkruid verbrand. Dat is veel milieuvriendelijker. Door de blootstelling aan hitte verwelkt het onkruid en sterft het uiteindelijk af. Stichting Twickel huurt de

Paginanummer: 4
 • Vuilstort 't Rikkerink
 • Houtzagerij
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Halve ton voor cultuur De actie ‘natuur laat cultuur bloeien’ heeft tot dusver zo’n 52.000 euro opgeleverd. Het geld is bijeengebracht door de adoptie van jonge bomen die worden geplant op een perceel landbouwgrond aan de Wolfkaterweg. De feestelijke aftrap was op 14 maart, toen in het bijzijn van donateurs de eerste bomen werden geplant.

Paginanummer: 5
 • Bouwplannen
 • Bewoners
 • Beheer
 • Familie Van Wassenaer
 • Familie Van Heeckeren
 • Bossen en bomen
 • Natuurterreinen
 • Nieuwe natuur
 • Gebouwen
 • Historie
 • Landschapsbeheer en -behoud
 • Natuur
 • Nieuws
Twickelbulletin_1985_20-4

Twickelbulletin 20-4 1985

Van de Bestuurstafel In de afgelopen maanden zijn de volgende zaken aan de orde ge- weest op bestuursvergaderingen. a) De gemeente Ambt-Delden heeft de opruiming van de kleine vuil- stortingen ter hand genomen. Er is reeds 300 ton afval, verspreid liggend over Twickel, afge- voerd naar ’t Rikkerink. We hopen dat nog dit jaar de

Paginanummer: 6
 • Vuilstort 't Rikkerink
 • Natuurterreinen
 • Educatie